Educació sexo-afectiva amb perspectiva de gènere: una proposta educativa a l'àmbit de les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Estades Castañer, Joan Antoni
dc.contributor.author Ferrer Palou, Llüisa
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-07-24T08:01:23Z
dc.date.issued 2018-07-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149700
dc.description.abstract [cat] La sexualitat i l’afectivitat són factors considerats indispensables i determinants a l’hora d’establir la pròpia identitat, un procés que té lloc durant l’adolescència. Tant la Organització Mundial per la Salut (OMS) com la Organització de les Nacions Unides per a la Cultura (UNESCO) remarquen la necessitat de plantejar una educació sexual i afectiva des d’una perspectiva holística, entenent la sexualitat com un àrea de desenvolupament humà. Tot i així, existeix un elevat grau de desconeixement sobre la sexualitat i l’afectivitat en l’entorn educatiu, en un context adolescent en el que es duen a terme conductes sexuals imprudents i poc responsables. Durant l’adolescència no només té lloc el despertar de la maduresa sexual, sinó que s’estableixen els rols i models que acompanyaran l’adolescent durant la seva vida. És per això que es fa totalment necessari plantejar una educació sexo-afectiva amb perspectiva de gènere, en la qual l’educació sexual s’assumeixi no només des d’una òptica anatòmica i fisiològica sinó que integri altres aspectes afectius que permetin el desenvolupament integral dels adolescents. En aquesta línia, s’ha elaborat un qüestionari inicial per tal de detectar les fortaleses i mancances de l’educació sexo-afectiva en diversos grups d’alumnes de l’IES Josep Maria Llompart, així com els seus coneixements vers aquesta temàtica. Seguidament, s’ha realitzar una proposta educativa per tal d’incloure l’educació sexo-afectiva en el currículum de l’assignatura de Biologia i Geologia a les Illes Balears, amb una seqüència d’activitats que permetin treballar conceptes, procediments i actituds que permetin el desenvolupament integral dels adolescents en quant a sexualitat i afectivitat, sempre tenint en consideració la perspectiva de gènere ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Educació sexo-afectiva ca
dc.subject.other Perspectiva de gènere ca
dc.subject.other Sexualitat ca
dc.subject.other Educació secundària ca
dc.title Educació sexo-afectiva amb perspectiva de gènere: una proposta educativa a l'àmbit de les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:27:11Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record