Ensenyar el tema del moviment mitjançant la gamificació: una proposta didàctica per a 2n d'ESO

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Ramon, Maria Rosa
dc.contributor.author Al Hasani Maturano, Laila
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-09-20T07:56:32Z
dc.date.issued 2018-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/149914
dc.description.abstract [cat] La societat actual es caracteritza per les constants transformacions que s’originen a un ritme vertiginós. Una realitat que a l’àmbit educatiu planteja nous reptes i exigeix una capacitat d’adaptació. El que implica, entre altres aspectes, implementar noves metodologies que situïn als alumnes al centre del procés d'ensenyament-aprenentatge, despertin el seu interès, els motivin i, en conseqüència, millorin el seu rendiment acadèmic. Davant aquesta realitat, el present treball fi de màster se centra en la gamificació, una de les metodologies innovadores que fa ús dels elements del joc a fi d’augmentar la motivació de l’alumnat alhora que s’assoleixen uns determinats objectius d’aprenentatge. D’una banda, es revisa mitjançant una recerca bibliogràfica el concepte de gamificació, el seu paper en l’àmbit educatiu i les possibilitats que ofereix per ser aplicada en l'assignatura de física i química de segon d’ESO. I d’altra banda, s'exposa el disseny d'una proposta didàctica basada en la gamificació en relació al tema del moviment de l'assignatura de física i química de segon d'ESO. Una proposta que ha estat implementada en el desenvolupament del pràcticum i que ha evidenciat com la gamificació ofereix millores en la motivació de l'alumnat, el seu interès pel procés d'ensenyamentaprenentatge i, en conseqüència, en el rendiment acadèmic. Finalment, s’inclouen un conjunt de conclusions sobre l’ús de la gamificació a l’àmbit educatiu, així com, les limitacions sobre la proposta didàctica dissenyada. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 53 - Física ca
dc.subject 54 - Química ca
dc.subject.other Gamificació ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Física i química ca
dc.subject.other El moviment ca
dc.subject.other Motivació ca
dc.title Ensenyar el tema del moviment mitjançant la gamificació: una proposta didàctica per a 2n d'ESO ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-19T11:00:36Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record