El foment de la lectura des de l'aula: una proposició de pràctica integradora

Show simple item record

dc.contributor Cirer Amer, Maria Magdalena
dc.contributor.author Llaneras Carrió, Maria del Mar
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2019-10-17T12:11:34Z
dc.date.issued 2018-07-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150190
dc.description.abstract [cat] L’objectiu principal del treball és estudiar el tema d’animació a la lectura, i promoure’n una proposta didàctica que hi contribueixi directament. El treball té quatre parts principals: 1) la revisió dels coneixements teòrics i principis d’actuació didàctica que determinen el pla de la proposta, i la dels documents de referència dels quals es parteix; 2) l’exposició i exemplificació de cadascuna de les parts de la proposta en qüestió (inclou l’elaboració de material didàctic); 3) la recapitulació succinta i conclusió numerada del que s’ha exposat; i 4) la valoració objectiva de la proposta. A la primera part, s’hi aborden temes relacionats amb la formació lectora com s’aprèn a llegir, de quina manera se superen les dificultats que la lectura comporta, quines estratègies cal seguir per a fomentar una actitud curiosa de cara a la lectura, quins criteris es poden fer servir per a escollir un bon text i s’hi sintetitzen reflexions sobre qüestions com ara la manera convenient de fer llegir per a aprendre a gaudir de la literatura, l’adquisició d’una competència lectora adequada i d’una bona formació literària, i l’avantatge o inconvenient que pot suposar el tractament paral·lel de la llengua i la literatura. Per un altre costat, la segona part consta de quatre apartats: 1) determinació dels continguts que formen part de la unitat didàctica (conceptes, processos, habilitats i actituds seleccionats), 2) establiment dels objectius d’aprenentatge a assolir, 3) desenvolupament de la seqüencia didàctica (explicació, i temporalització, de les activitats d’aprenentatge proposades a partir de la lectura d’un llibre), i 4) exposició dels criteris d’avaluació que es tenen en compte amb relació als aprenentatges, les activitats avaluades i la docència. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 82 - Literatura ca
dc.subject.other Lectura ca
dc.subject.other Competències instrumentals ca
dc.subject.other Habilitats lingüístiques ca
dc.subject.other Entorn virtual d’aprenentatge ca
dc.title El foment de la lectura des de l'aula: una proposició de pràctica integradora ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2018-12-20T09:25:05Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics