Les jornades d’empresa com a eina d’intermediació i com a recurs per a la recerca de feina: anàlisi i propostes de millora

Show simple item record

dc.contributor Ramis Palmer, María Carmen Dolores
dc.contributor.author Molla Aznar, Rosa Isabel
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-01-14T13:03:07Z
dc.date.issued 2019-07-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150593
dc.description.abstract [cat] Les noves tecnologies i l’ús d’internet han revolucionat les estratègies per al reclutament i la selecció de recursos humans. Han fet possible la realització de processos de selecció a gran escala i la captació d’un nombre elevat de candidatures. Una d’aquestes noves estratègies és la celebració de Jornades d'Empresa. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) du a terme Jornades d'Empresa (JOB DAY) per a la preselecció de candidats a un lloc. Es preveu amb aquesta eina facilitar candidats aptes per ocupació i categoria que s’ajustin a les necessitats de cada empresa. A més, l’entrevista de preselecció permet detectar les necessitats dels candidats en serveis d’orientació i accions formatives i amb aquesta informació es treballa per la millora de l’ocupabilitat d’aquests. Aquest treball analitza les Jornades d'Empresa dutes a terme per l’Oficina Sectorial d’Hoteleria i Turisme del SOIB en el 2019 i es proposen algunes millores. ca
dc.description.abstract [spa] Las nuevas tecnologias y el uso de internet han revolucionado las estrategias para el reclutamiento y la selección de recursos humanos. Han posibilitado procesos de selección a gran escala y la captación de un número elevado de candidaturas. Una de estas nuevas estrategias es la celebración de Jornadas de Empresa. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) celebra Jornadas de Empresa (JOB DAY) para la preselección de candidatos a un puesto con el objetivo de facilitar candidatos aptos por ocupación y categoría que se ajusten a las necesidades de cada empresa. Además, la entrevista de preselección permite detectar las necesidades de los candidatos en servicios de orientación y acciones formativas y con esta información se trabaja para la mejora de su ocupabilidad. Este trabajo analiza las Jornadas de Empresa realizadas por la Oficina Sectorial de Hostelería y Turismo del SOIB y propone algunas mejoras. ca
dc.description.abstract [eng] New technologies and the use of the Internet have revolutionized the strategies for recruitment and the selection of human resources. They have made possible the realization of selection processes on a large scale and the acquisition of a high number of candidatures. One of these new strategies is the olding of Business Days. The Employment Service of the Balearic Islands (SOIB) carries out business days (JOB DAY) for the preselection of candidates for a place. This tool is foreseen to facilitate suitable candidates for occupation and category that adjust to the needs of each company. In addition, the pre-selection interview allows to detect the needs of the candidates in orientation services and training activities and with this information work is done to improve the employability of these. This paper analyzes the jobdays that are held in the sectorial of Hotel and tourism office of SOIB in 2019 and some improvements are presented ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball ca
dc.subject.other Job day ca
dc.subject.other Intermediació ca
dc.subject.other Reclutament ca
dc.subject.other Entrevista preselecció ca
dc.subject.other Perfil ocupacional ca
dc.subject.other Intermediación ca
dc.subject.other Reclutamiento ca
dc.subject.other Entrevista preselección ca
dc.subject.other Intermediación ca
dc.subject.other Interview Preselection ca
dc.subject.other Occupational profile ca
dc.title Les jornades d’empresa com a eina d’intermediació i com a recurs per a la recerca de feina: anàlisi i propostes de millora ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:50:01Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics