Guia per professors d’educació secundària: proposta orientativa per la programació i avaluació a partir dels estàndards d’aprenentatge i el perfil competencial en l’assignatura d’educació física

Show simple item record

dc.contributor Vidal Conti, Josep
dc.contributor.author Bosch Barceló, Joan Tomàs
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-02-05T13:28:14Z
dc.date.available 2020-02-05T13:28:14Z
dc.date.issued 2019-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150826
dc.description.abstract [cat] El següent treball consisteix en una guia teòric pràctica o un manual orientatiu, per facilitar l’aplicació del currículum vigent a professors d’educació secundària, de l’assignatura d’educació física de les Illes Balears. En el primer apartat apareix la justificació de la temàtica seleccionada per elaborar el treball de fi de màster, i seguidament les bases teòriques que justifiquen els fonaments del manual, juntament a una llegenda on es reflecteixen les terminologies i nomenclatures emprades, per referir-se als diferents nivells de concreció dins de la mateixa guia. En segon lloc, el treball parteix de l’anàlisi del currículum d’educació física de secundària de les Illes Balears, paral·lelament es tenen presents continguts del currículum espanyol de secundària. Aquest anàlisi parteix de quatre preguntes, i s’estructura segons les respostes a les mateixes, les quals pretenen explicar de forma clara els elements que conformen l’estructura curricular. En tercer lloc, s’ha desenvolupat un apartat de recursos pràctics per docents. Aquest conté una rúbrica per avaluar les estratègies didàctiques a nivell metodològic, disposa en el segon punt, d’orientacions per interpretar la informació que emeten els documents de centre, útils per aplicar amb més precisió el currículum. És en aquest apartat, on apareixen explicacions sobre els termes i qüestions que s’han de desenvolupar en cada nivell de concreció, i quin és el seu responsable o agent interventor. Concloent el tercer apartat, es comparteixen les bases metodològiques que s’han tingut en compte per dissenyar i executar l’instrument d’avaluació del treball de camp: el qüestionari. En quart i darrer lloc, en l’annex podeu consultar un exemple d’unitat didàctica seguint les premisses d’utilització i adaptació dels elements curriculars, i una gràfica amb els resultats del qüestionari en forma de mitjana de les respostes. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Educació física ca
dc.subject.other Educació secundària ca
dc.subject.other Currículum educatiu ca
dc.subject.other Estàndards d’aprenentatge ca
dc.subject.other Perfil competencial ca
dc.title Guia per professors d’educació secundària: proposta orientativa per la programació i avaluació a partir dels estàndards d’aprenentatge i el perfil competencial en l’assignatura d’educació física ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:07:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record