El paper de l'Educació Física en la inclusió de l'infant

Show simple item record

dc.contributor Verger Gelabert, Sebastià
dc.contributor.author Barceló Sansó, Carmen
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-02-14T08:37:18Z
dc.date.issued 2019-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/150890
dc.description.abstract [cat] La finalitat d’aquest treball és mostrar com l’Educació Física (F.F.) permet que l’infant es desenvolupi dintre d’un entorn inclusiu i que tengui les seves necessitats cobertes. Per elaborar-lo, s’ha realitzat una anàlisi documental a partir de diferents bases de dades per tal de recopilar una informació que respongués a la necessitat de conèixer quines són les particularitats que defineixen una E.F. inclusiva. Aquest treball d’investigació està centrat a analitzar les singularitats que té l’àrea d’E.F. per poder afirmar posteriorment que és una matèria que integra uns valors i principis que fan que de per si sigui inclusiva i respongui de manera beneficiosa a la diversitat existent dins les aules. És tasca del professorat; introduir les pertinents adaptacions per aquells infants que presenten unes necessitats específiques i per poder fer un procés d’ensenyament-aprenentatge requereixin algunes modificacions. No obstant això, perquè aquestes adaptacions siguin apropiades han d’anar de la mà d’unes actituds competents dels mestres, d’uns recursos humans i materials que doni resposta a cada infant i, no menys important, d’unes instal·lacions educatives que tenguin en compte les necessitats de tots. ca
dc.description.abstract [eng] The main goal of this research is to show how Physical Education allows kids to grow and develop in an inclusive environment, where all their needs are covered. To elaborate it, a documental analysis has been made based on different data bases in order to gather information that responds to the need of knowing which are the particularities that define an inclusive Physical Education. This research focuses on analysing the singularities of the Physical Education area to later confirm it to be a subject that integrates values that make it inclusive and responds in a beneficial way to the demanding diversity that exists in the classroom. It is the teachers’ job to introduce adaptations to those children who have specific needs and are in need of modifications in order to complete the process of teachinglearning. However, for these adaptations to be appropriate they must be accompanied by the teachers’ competent attitudes, human resources and materials that answer to every child, and no less important, by educational facilities that fit to the needs of all. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.subject.other Educació Física ca
dc.subject.other Inclusió ca
dc.subject.other Principis ca
dc.subject.other Necessitat ca
dc.subject.other Professorat ca
dc.subject.other Physical Education ca
dc.subject.other Inclusivity ca
dc.subject.other Values ca
dc.subject.other Needs ca
dc.subject.other Teachers ca
dc.title El paper de l'Educació Física en la inclusió de l'infant ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:53:13Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics