Comparació de mètodes de control de la mosca de l’olivera, Bactrocera oleae (Gmelin, 1790) a la vall de Sóller

Show simple item record

dc.contributor Juan Serra, Andreu
dc.contributor Olmo García, Diego
dc.contributor.author Crespí Roig, Lluc
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:20:45Z
dc.date.available 2020-03-24T10:20:45Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151282
dc.description.abstract [cat] En 5 parcel·les amb diferents condicions climàtiques situades a la Vall de Sóller, es realitzà un seguiment del cicle biològic de la plaga més danyina de l’olivar, Bactrocera oleae (Gmelin), i es valorà l’eficàcia de diferents mètodes de captura massiva envers un tractament esquer amb insecticida convencional. Es determinà també el moment en què es produeixen els danys, quantificant la pèrdua de fruit en cada parcel·la. Es van utilitzar 50 trampes/hectàrea en tots els tractaments per captura massiva. Les trampes foren “Probodelt©” amb feromona sexual “espiroacetal” i insecticida sòlid “Diclorvos”; “Dacustrap©” amb solució “Tephrylure©” al 12% i Olipe artesanals amb fosfat biamònic al 4% i proteïna hidrolitzada a l’1%. El tractament esquer fou amb “Dimetoat” al 0’65% i proteïna hidrolitzada també al 0’65%. S’observà un important increment poblacional generalitzat a totes les parcel·les entre principis i mitjans de setembre, coincidint amb augments de la humitat relativa i mantenint-se temperatures altes i constants. Posteriorment els nivells poblacionals disminuiren cap a principis de desembre degut a la baixada de temperatures. La valoració de pèrdues per danys al fruit es va fer a partir de l´índex de “picada viva”. En les parcel·les amb control per captura massiva, les mitjanes percentuals d’aquest índex van ser de 39.5% a “Dacustrap©”, 43.5% a Olipe i 51% a “Probodelt©”. A principis de setembre, el percentatge de fruits amb “picada viva” fou baix, mentre que els índex de “no picada” i “picada no viva” van estar sobre els seus valors més alts. S’observà un decreixement gradual d’aquests dos últims, des del mes de setembre cap al desembre, deixant créixer el percentatge de fruits amb “picada viva” cap als seus màxims a finals de temporada. En la parcel·la de tractament esquer, la mitja de pèrdua per “picada viva” va ser sols d’un 8%. S’observaren bons resultats després dels moments d’aplicació. El control no va resultar significatiu, ja que les pèrdues mitjanes foren sols del 20%. Es conclou dient que el tractament esquer amb dimetoat és clarament més efectiu que els tractaments per captura massiva. Pel seu bon funcionament, la captura massiva requereix de parcel·les grans i uniformes.
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Comparació de mètodes de control de la mosca de l’olivera, Bactrocera oleae (Gmelin, 1790) a la vall de Sóller
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Trampa
dc.subject.keywords Esquer
dc.subject.keywords Danys
dc.subject.keywords Monitoreig
dc.subject.keywords “Probodelt©”


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record