Condicionament energètic sostenible d’un habitatge unifamiliar aïllat

Show simple item record

dc.contributor Pujol Nadal, Ramon
dc.contributor.author Fuster Gelabert, Andreu
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2020-03-24T10:23:32Z
dc.date.available 2020-03-24T10:23:32Z
dc.identifier.citation application/pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/151349
dc.description.abstract [cat] En qualsevol vivenda, es donen una sèrie de demandes energètiques que resulta indispensable satisfer. Donades les circumstàncies actuals, és important que la cobertura d'aquestes necessitats es plantegi des d'un enfocament basat en la sostenibilitat i en el màxim aprofitament dels recursos energètics. Així doncs, aquesta és la base de la que parteix el present document, en el qual es planteja un estudi energètic d'una vivenda unifamiliar, amb la particularitat de que es troba ubicada al medi rural i aïllada de la xarxa de subministrament elèctric i, en base a aquest estudi, es plantegen i avaluen una sèrie d'instal·lacions destinades a cobrir les demandes d'electricitat, aigua calenta sanitària i calefacció que es preveuen. Aquestes instal·lacions, tenen en comú que estan basades en energies renovables i un cop dimensionades i calculades s'avaluen no només des d'un punt de vista tècnic, sinó també des d'un enfocament econòmic, destinat a valorar la seva viabilitat i a decidir, finalment, si resulta rentable a nivell de conjunt el plantejament d'un perfil energètic sostenible aplicat a una vivenda d'aquestes característiques.
dc.description.abstract [eng] In any dwelling, are there a number of energy demands which is essential to meet. Considering the current circumstances, it is important to set out the coverage of these needs from an approach based on sustainability and on making the most of energetic resources. Therefore, this document considers the energetic assessment of a single family housing, with the peculiarity of being located in the rural environment, and isolated from the electric power grid, and based on this study, it sets out and evaluates a series of facilities destined to cover the expected demands of electricity, hot water and heating. This facilities have in common the fact that they are all based on renewable energies and, once measured and calculated, they are evaluated not only from a technical point of view, but also from an economic approach, with the objective of valuing it's viability and finally deciding if is it profitable to set out a sustainable energetic profile applied to a house of this kind.
dc.language.iso cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia
dc.title Condicionament energètic sostenible d’un habitatge unifamiliar aïllat
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Renovables
dc.subject.keywords Vivenda
dc.subject.keywords Fotovoltaica
dc.subject.keywords Biomassa
dc.subject.keywords Solar


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics