Estimació d’evapotranspiració de referència amb models empírics i avaluació del seu efecte en les necessitats de reg a les Illes Balears

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)