“Anem a fer un Show”, Aprenentatge Basat en Projectes a la cuina

Show simple item record

dc.contributor Gómez Pulido, María Inmaculada
dc.contributor.author Tous Velázquez, Antonia Amparo
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-04-20T16:03:23Z
dc.date.issued 2019-07-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152042
dc.description.abstract [cat] El present treball és una proposta didàctica que vol afavorir el treball interdisciplinari, cooperatiu, inclusiu, col·laboratiu i en xarxa entre dos mòduls corresponents a dos cicles formatius i de dos centres educatius diferents (1r curs del CFGM de Cuina de l'IES Puig de Sa Font, Son Servera, i el 2n curs del CFGS de Màrqueting i Publicitat de l'IES Manacor). L’esmentada col·laboració entre centres pretén que els alumnes de l’IES Puig de Sa Font del Cicle Formatiu de Cuina elaborin un Showcooking, mentre que els alumnes de l’IES Manacor del Cicle Formatiu de Màrqueting i Publicitat serien els encarregats de confeccionar tot el pla de publicitat i difusió relacionat amb l’esmentat Showcooking. Aquesta proposta té l'objectiu de millorar la participació de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge, d'una forma més activa, i augmentar la seva motivació. S’ha optat per la utilització d’una metodologia activa, com és l'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), que farà que l'alumnat se situï en un escenari realista, de tal forma que l'alumnat podrà adquirir una major preparació per a integrar-se en el món real, en el qual s’hauran d'iniciar una vegada hagin finalitzat els seus estudis. Es pretén que l’alumnat adquireixi les següents competències transversals: competències comunicatives (l’alumnat haurà de fer una exposició oral i una redacció descriptiva), audiovisual per fer el muntatge de l’enregistrament, cultural (l’alumne haurà de cercar receptes típiques relacionades amb el seu lloc d’origen), digital (haurà de tractar la informació), matemàtica per poder realitzar l’escandall, aprendre a aprendre, i competències personals d’autonomia, iniciativa personal, treball en equip, gestió del temps, responsabilitat, resolució de conflictes. ca
dc.description.abstract [eng] This paper is an educational proposal designed to foster interdisciplinary, cooperative, inclusive and collaborative work and networking between two modules corresponding to two educational cycles from two different secondary schools: the first year of the CFGM (Middle Grade Educational Cycle) in Cooking at the IES Puig de Sa Font in Son Servera and the second year of the CFGS (Higher Grade Educational Cycle) in Marketing and Advertising at the IES Manacor). The objective of this collaboration between the schools is for the Cooking Course students from the IES Puig de Sa Font to prepare a cooking show, while those from the IES Manacor Marketing and Advertising Course prepare an advertising and publicity campaign for the show. The objective of this proposal is to encourage the students to participate more actively in their learning process and, as a consequence, increase their motivation. An active methodology ‒Project-Based Learning (PBL)‒ has been chosen. This places students in realistic situations that better prepare them for what they will encounter in the real world when they have completed their studies. The students will be expected to acquire the following transversal skills: communications skills (they will have to give an oral presentation and write a descriptive text), audiovisual skills (to design the stage setting for the recording), cultural skills (the students will have to seek out traditional recipes associated with their place of origin), digital skills (to process the information), maths skills (to prepare the pricing), learning to learn, and the personal skills of autonomy, personal initiative, teamwork, time management, responsibility and conflict resolution. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
dc.subject 641 - Alimentos
dc.subject 641.5 - Arte culinario
dc.subject.other Cuina ca
dc.subject.other Publicitat ca
dc.subject.other Showcooking ca
dc.subject.other Aprenentatge basat en projectes ca
dc.subject.other Cooking ca
dc.subject.other Advertising ca
dc.subject.other Cooking show ca
dc.subject.other Project-based learning ca
dc.title “Anem a fer un Show”, Aprenentatge Basat en Projectes a la cuina ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:50:20Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics