Proposta d’incorporació de l’educador social als centres d’educació secundària. Valoració del Programa TISOC

Show simple item record

dc.contributor Escoda Trobat, Marta
dc.contributor.author Llull Llull, Margarida
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-12T20:58:44Z
dc.date.available 2020-05-12T20:58:44Z
dc.date.issued 2019-07-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152317
dc.description.abstract [cat] El present treball té per objecte justificar la necessitat de la incorporació d’una figura professional qualificada en l’àmbit social en el Departament d’Orientació dels centres d’educació secundària de les Illes Balears, per donar resposta a les necessitats socioeducatives de l’alumnat per tal de reduir l’abandonament escolar i, conseqüentment les situacions de risc de la població, i augmentar el benestar social de la comunitat. La normativa educativa i en matèria de menors i famílies ha anat evolucionant per adaptar-se a les noves realitats socials i fa possible i necessària la utilització de noves estratègies i metodologies de prevenció i intervenció en diferents àmbits, i la cooperació i col·laboració entre administracions i agents educatius i socials competents en cadascun dels àmbits és imprescindible. Això possibilita la incorporació de noves figures professionals als diferents àmbits. L’atenció a la diversitat i en especial de les persones en situació de vulnerabilitat esdevé clau per fer front als nous reptes i exigències creixents cap al Sistema Educatiu. L’escola és un dels principals agents socialitzadors dels infants i adolescents i l’educació que aquesta proporciona no es pot reduir a allò acadèmic i curricular, sinó que ha d’oferir una educació integral i personal a l’alumnat per tal de garantir l’èxit educatiu i social. Una figura professional de l’àmbit social a l’escola possibilita una ampliació de mirada de l’educació, una obertura a la comunitat i una major cobertura de les necessitats socioeducatives de l’alumnat. A les Illes Balears ja hi ha hagut dues experiències de col·laboració entre les conselleries competents en matèria d’educació i serveis socials per a la implantació del professional de l’educació social als instituts d’educació secundària: Tècnics d’Intervenció Socioeducativa (TISE) i Tècnics d’Intervenció Sociocomunitària (TISOC). Aquest treball pretén fer una anàlisi del programa TISOC, vigent a l’actualitat des del curs 2017/18, a partir de les funcions establertes i la tasca que duen a terme aquests professionals, a més de la valoració dels mateixos professionals i dels centres educatius que compten amb la figura. I finalment, a partir d’aquesta valoració, fer una proposta per consolidar la figura de l’educador/a social a l’escola, així com una proposta d’un programa que aquests professionals poden desenvolupar als centres educatius per prevenir i actuar en situacions d’absentisme escolar. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Educació integral ca
dc.subject.other Intervenció socioeducativa ca
dc.subject.other TISOC ca
dc.subject.other Educador social a l’escola ca
dc.title Proposta d’incorporació de l’educador social als centres d’educació secundària. Valoració del Programa TISOC ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2019-11-29T10:14:03Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record