Programa d’Estimulació del Llenguatge Oral a 3 anys. Aprenentatge Servei al CEIP Rafal Vell

Show simple item record

dc.contributor Adrover Roig, Daniel
dc.contributor.author Valdes Bocourt, Dayana
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-21T21:00:48Z
dc.date.available 2020-05-21T21:00:48Z
dc.date.issued 2020-05-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152518
dc.description.abstract [cat] El desenvolupament d’aquest treball de final de grau suposa el fet de deixar per escrit un programa d’estimulació del llenguatge oral ajustat a les necessitats dels alumnes de 3 anys del CEIP Rafal Vell, primer cicle d’Educació Infantil. També, ressaltar la importància de treballar els prerequisits del llenguatge com una mesura de prevenció i detecció de necessitats d’aprenentatges. El disseny del programa està emmarcat en els principis metodològics de l’Aprenentatge Servei i pretén estimular el llenguatge oral dels infants de 3 anys. La intervenció pretén ser inclusiva perquè respon a les necessitats dels alumnes amb dificultats en la comunicació i permet que els altres se n’aprofiten de l’oferta educativa. Proposta lúdica, vivencial, experimental i carregada d’emocions. ca
dc.description.abstract [eng] The development of this end of degree project consists in leaving a written oral stimulation program adapted to the needs of the 3 year old students of the CEIP Rafal Vell, the first cycle of Infant Education. Also, it highlights the importance of working the prerequisites of language as a measure of prevention and detection of learning needs. The design of the program is framed in the methodological principles of the Learning Service and aims to stimulate the oral language of 3 years old children. This intervention aims to be inclusive because it responds to the needs of students that present difficulties with communication as well as it has advantages for the rest of the classmates. Fun, vivid, experimental and emotional proposal ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other llenguatge oral, estimulació del llenguatge oral, Educació Infantil, Aprenentatge Servei, jocs lingüístics, prerequisits del llenguatge i intervenció ca
dc.subject.other oral language, oral language stimulation, children's education, service learning, language games, language and intervention prerequisites ca
dc.title Programa d’Estimulació del Llenguatge Oral a 3 anys. Aprenentatge Servei al CEIP Rafal Vell ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record