El doblatge cinematogràfic a l’aula d’Educació Primària com activitat a l’àmbit de llengua

Show simple item record

dc.contributor De la Iglesia Mayol, Begoña
dc.contributor.author Muñoz-Ramos, Jordi Valentí
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-25T15:09:20Z
dc.date.available 2020-05-25T15:09:20Z
dc.date.issued 2020-05-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152568
dc.description.abstract [cat] El doblatge de pel·lícules no només ens fa accessible una gran part de la producció cinematogràfica d’arreu del món, sinó que també es pot usar com eina educativa. D’aquesta manera, aquest Treball de Final de Grau que s’exposa a continuació té com a objectiu principal analitzar les potencialitats educatives del doblatge cinematogràfic, així com dissenyar una proposta didàctica que intenta recollir totes aquestes consideracions teòriques. Per tal de plantejar aquesta proposta, s’ha fet una recerca bibliogràfica exhaustiva a fi que estigui fermament fonamentada amb evidències científiques. Així doncs, es planteja una seqüència didàctica que fa ús del doblatge i de diverses eines TIC per tal de treballar aspectes molt concrets de l’oralitat, així com la lectura i l’escriptura, amb l’objectiu d’arribar a ser comunicativament competents. Es fa patent que és una temàtica motivadora i emergent que necessita que s’investigui i es tracti amb més profunditat en futures recerques. ca
dc.description.abstract [spa] Not only does cinematographic dubbing make most of film production understandable for us around the world, but also it can be used as an educational tool. So, this End-of-degree project which is going to be developed has as final goal which is to analyze and study the possibilities of cinematic dubbing, as well as designing a pedagogical proposal which tries to gather all theoretical approaches. To carry out this study, a thorough bibliographic research was developed so as to ensure that this project was firmly based on scientific evidences. Therefore, a didactical sequence is established through dubbing and several ICT tools in order to study really specific aspects of orality, as well as reading and writing with the aim of being communicatively competent. It is clearly evident that it is a motivating and emerging issue which needs to be carried out and it should also be studied in great depth in future researches. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Doblatge ca
dc.subject.other Llengua oral ca
dc.subject.other Competència comunicativa ca
dc.subject.other Eines TIC ca
dc.subject.other Educació Primària ca
dc.subject.other Dubbing ca
dc.subject.other Oral language ca
dc.subject.other Communicative competence ca
dc.subject.other ICT tools ca
dc.subject.other Primary education ca
dc.title El doblatge cinematogràfic a l’aula d’Educació Primària com activitat a l’àmbit de llengua ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record