Tractament de l’alumnat amb dificultats motrius a Educació Primària

Show simple item record

dc.contributor Vidal Conti, Josep
dc.contributor.author Acosta Olcoz, Julieta
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-05-29T14:11:41Z
dc.date.available 2020-05-29T14:11:41Z
dc.date.issued 2020-05-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152654
dc.description.abstract [cat] L’etapa educativa és la fase de creixement, tant intel·lectual com personal, més important en una persona. Per aquest motiu, és essencial fer tot el possible perquè l’infant aconsegueixi superar tots els seus reptes i aconsegueixi els seus objectius de la millor manera possible. L’atenció a la diversitat, sobretot en els centres educatius, és una necessitat que avarca tota l’etapa educativa i centrada en tot l’alumnat. Per tant, és imprescindible rebre una resposta educativa que s’adeqüi a totes les necessitats dels individus. En el present treball s’analitza el tracte de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat motriu en els centres educatius. Es mostra un anàlisi de les experiències pròpies de la societat compartint etapa educativa amb persones amb discapacitat motriu, a través d’un qüestionari anònim sobre el tracte que reben o rebien aquest tipus d’alumnat en la seva etapa educativa. A més, es plasmen dues entrevistes realitzades a dos homes que han dedicat tota la seva vida a ensenyar en centres educatius, i ens conten les seves experiències i tècniques metodològiques a l’hora de treballar amb alumnat amb discapacitat. Els resultats de dites proves mostren la desigualtat i exclusió que pateixen aquest tipus d’alumnat, sobretot en l’àmbit educatiu. És per part dels propis companys/es que es mostra aquesta desigualtat i segregació, encara que també es troba, a certs casos, la falta d’inclusió per part de la comunitat docent, la qual cosa és inconcebible i inexcusable. ca
dc.description.abstract [eng] The educational stage is the growth stage, both intellectual and personal, most important in a person. For this reason, it is essential to do everything possible for the child to overcome all his challenges and achieve his objectives in the best possible way. Attention to diversity, especially in educational centers, is a need that covers the entire educational stage and is centered on all students. Therefore, it is essential to receive an educational response that suits all the needs of individuals. In this paper, the treatment of people with some type of motor impairment in schools is analyzed. An analysis of the experiences of society sharing an educational stage with people with motor impairments is shown, through an anonymous questionnaire about the treatment received or received by this type of student in their educational stage. In addition, two interviews were made with two men who have devoted their entire lives to teaching in educational centers, and they tell us their experiences and methodological techniques when it comes to working with students with disabilities. The results of these tests show the inequality and exclusion that this type of student suffers, especially in the educational field. It is on the part of the peers that this inequality and segregation are shown, although there is also, in certain cases, the lack of inclusion on the part of the teaching community, which is inconceivable and inexcusable. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 376 - Educació especial ca
dc.subject.other Discapacitat motriu ca
dc.subject.other Alumnat ca
dc.subject.other Inclusió ca
dc.subject.other Mobilitat ca
dc.subject.other Docent ca
dc.subject.other Motor impairment ca
dc.subject.other Students ca
dc.subject.other Inclusion ca
dc.subject.other Mobility ca
dc.subject.other Teacher ca
dc.title Tractament de l’alumnat amb dificultats motrius a Educació Primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics