Influència de l'exercici físic sobre els resultats acadèmics en els alumnes del CEIP Son Juny (Sant Joan)

Show simple item record

dc.contributor Palou Sampol, Pere
dc.contributor.author Alcover Castelló, Marina
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-02T11:29:23Z
dc.date.available 2020-06-02T11:29:23Z
dc.date.issued 2020-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152713
dc.description.abstract [cat] Introducció: La pràctica d’exercici físic de manera regular i adaptada a les capacitats i característiques individuals de les persones comporta diferents efectes beneficiosos per a la salut orgànica i fisiològica. L'exercici físic redueix el risc de patir malalties coronaries i cardiovasculars; càncer de còlon; diabetis, tensió arterial alta i obesitat, entre d’altres, ajudant a controlar l'excés de pes, enforteix els ossos augmentant la densitat òssia; enforteix els músculs; i millora la salut psicològica, augmentant els nivells d'autoestima i disminuint els nivells d'ansietat, depressió i estrès. Les evidències de diferents estudis suggereixen que hi ha una relació positiva entre la pràctica d'exercici físic i el rendiment acadèmic. Objectius i metodologia: Analitzar la influència de l’exercici físic sobre els resultats acadèmics en els alumnes investigant quines són les influències que guien a que un nin/a en edat escolar faci exercici físic i esbrinant quins són els avantatges i els desavantatges que se poden obtenir a l’hora de realitzar exercici físic. Conclusió: la societat es troba amb un marcat sedentarisme latent, identificant-se com un factor de risc de moltes malalties. La base científica demostra que són molts els beneficis que se li atribueixen a l’exercici físic relatius a la salut, aportant a qui la practica de manera regular nombrosos beneficis fisiològics, psicològics i socials. ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: The practice of physical exercise on a regular basis and adapted to the individual capacities and characteristics of people leads to different beneficial effects for organic and physiological health. Physical exercise reduces the risk of coronary and cardiovascular disease; colon cancer; Diabetes, high blood pressure and obesity, among others, helping to control excess weight, strengthens the bones by increasing bone density; strengthens the muscles; and improves psychological health, increasing levels of self-esteem and decreasing levels of anxiety, depression and stress. Evidence from different studies suggests that there is a positive relationship between physical exercise practice and academic performance. Objectives and methodology: Analyze the influence of physical exercise on the academic results in the students by investigating the influences that guide a child at school age to exercise physical and discover what are the advantages and disadvantages that can be Get it at the time of physical exercise. Conclusion: society is marked with a latent sedentary lifestyle, identifying itself as a risk factor for many diseases. The scientific basis shows that many benefits are attributed to physical exercise related to health, providing those who regularly practice many physiological, psychological and social benefits. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports ca
dc.subject.other Exercici físic ca
dc.subject.other Resultats acadèmics ca
dc.subject.other Influències ca
dc.subject.other Beneficis ca
dc.subject.other Exercise ca
dc.subject.other Academic results ca
dc.subject.other Influences ca
dc.subject.other Benefits ca
dc.title Influència de l'exercici físic sobre els resultats acadèmics en els alumnes del CEIP Son Juny (Sant Joan) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record