Anàlisi poblacional i de distribució espacial de la Tortuga Mediterrània (Testudo hermanni) després d’una successió d’incendis a Son Doblons (Petra, Mallorca)

Show simple item record

dc.contributor Pons Buades, Guillem Xavier
dc.contributor.author Gual Caballero, Saüc
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-04T10:49:10Z
dc.date.available 2020-06-04T10:49:10Z
dc.date.issued 2020-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152743
dc.description.abstract [cat] T. hermanni és un rèptil considerat d’interès comunitari a Europa, ja que és una espècie que està amenaçada. L’espècie es distribueix en llocs concrets de la regió mediterrània, on els incendis són un fenomen natural comú. Actualment a les Illes Balears el grup interdisciplinari d’ecologia de la UIB és la principal entitat que es dedica als estudis d’aquesta espècie. Seguint aquesta línia temàtica, el present treball pretén estudiar les alteracions que han provocat un seguit d’incendis a una població de tortugues i al seu hàbitat a Son Doblons (Petra, Mallorca). Per tal de realitzar aquest estudis s’han comparat les distintes dades de mortalitat que varen provocar els incendis per a conèixer les repercussions que van tenir sobre la població de T. hermanni. A continuació s’ha realitzat una segona comparativa entre les dades dels individus supervivents del darrer incendi (2015) i la població actual (2019). D’aquesta manera s’ha pogut observar que els incendis han produït un cert envelliment sobre la població de tortugues. Finalment, s’ha realitzat un estudi de la evolució de la vegetació provocada pels incendis i quina és la distribució actual de l’espècie segons el tipus de vegetació. S’ha pogut observar que les tortugues mostren certa preferència per les zones de vegetació en transició que no han arribat al darrer estadi de la successió ecològica. ca
dc.description.abstract [eng] T. hermanni is a reptile considered of communitarian interest in Europe, because it is a threatened species. The species is distributed in specific places in the Mediterranean region, where fires are a common natural phenomenon. Currently, in the Balearic Islands the interdisciplinary ecology group of the UIB is the main entity that is dedicated to the studies of this species. Following this thematic line, this work aims to study the alterations that have caused a series of fires in a population of tortoise and their habitat in Son Doblons (Petra, Mallorca). To carry out these studies, the different mortality data that caused the fires were compared to know the repercussions they had on the population of T. hermanni. Next, a second comparison was made between the data of the surviving individuals of the last fire (2015) and the current population (2019). In this way it has been observed that the fires have produced a certain aging on the population of tortoise. Finally, a study has been made of the evolution of the vegetation caused by the fires and which is the current distribution of the species according to the type of vegetation. It has been observed that the tortoise shows a certain preference for areas of vegetation in transition that have not reached the last stage of the ecological succession. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject 59 - Zoologia ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Testudo hermanni ca
dc.subject.other Incendi ca
dc.subject.other Hàbitat ca
dc.subject.other Longitud de l’espaldar ca
dc.title Anàlisi poblacional i de distribució espacial de la Tortuga Mediterrània (Testudo hermanni) després d’una successió d’incendis a Son Doblons (Petra, Mallorca) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics