Anàlisi predictiu de les dimensions Tempo Cognitiu Lent i Inatenció sobre variables comportamentals i de rendiment escolar

Show simple item record

dc.contributor Servera Barceló, Mateu
dc.contributor.author Mercadal Silva, Lluis
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-06-08T09:39:44Z
dc.date.available 2020-06-08T09:39:44Z
dc.date.issued 2020-06-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/152765
dc.description.abstract [cat] L’objectiu d’aquest estudi és comparar la capacitat predictiva de la dimensió Tempo Cognitiu Lent (TCL) i les conductes d’inatenció del diagnòstic de TDAH que fa el DSM-5 sobre conductes internalitzades, externalitzades i de rendiment acadèmic. Una mostra de 60 infants dels cursos de 1r a 6è de Educació Primària ha estat avaluada per la família (pare i/o mare) i per la persona que els ha tutoritzat durant aquest any escolar. Les escales avaluades han estat: Tempo Cognitiu Lent (TCL), conductes d’inatenció (IN) del diagnòstic en TDAH que fa el DSM-5 , conductes típiques d’ansietat infantil (ANS), conductes típiques de depressió (DEP), conductes típiques d’hiperactivitat/impulsivitat (HI) del diagnòstic en TDAH que fa el DSM-5, conductes problema del Trastorn per Negativisme Desafiant (TND) del DSM-5 i rendiment acadèmic (RA). Les escales de TCL i IN mostren una elevada intercorrelació: .687 per família i .767 per les persones tutores. En l’anàlisi de regressió s’ha controlat la influència mútua de les dues variables predictores. A les mesures de família el TCL presenta un efecte sobre les escales DEP i RA, per altra banda, IN ho fa en HI, TND i RA. A les mesures de les persones tutores el TCL presenta efecte sobre les escales DEP, HI i RA, per altra banda, IN ho fa en HI, TND i RA. La conclusió final és que, com s’ha previst, la dimensió TCL presenta un major poder predictiu en la conducta internalitzada DEP, en canvi, IN és millor predictora en les conductes externalitzades HI, TND i les dues dimensions són significatives en RA. ca
dc.description.abstract [eng] In this study we aim to compare the predicting capacity of the dimension Sluggish Cognitive Tempo (SCT) with the behavior of inattention (IN) of the ADHD diagnosis in the DSM-5 about internalized, externalized, and academic performance behaviors. Both families (father and/or mother) and tutors assessed a sample of 60 children from 1st and 6th grade. They used the following scales: Sluggish Cognitive Tempo (SCT), inattention (IN) behaviors of the ADHD diagnosis in DSM-5, typical behaviors of children's anxiety (AN), typical behaviors of depression (DEP), typical behaviors of hyperactivity/impulsivity (HI) of the ADHD diagnosis in DSM-5, typical behaviors of Oppositional Defiant Disorder (ODD) of and academic performance (AP). The scales of SCT and IN are strongly correlated: .687 for the families and .767 for the tutors. In the regression analysis we controlled the mutual influence of both predicting variables. In the family's measures the SCT shows an effect on the DEP and AP scales. On the other hand, IN shows an effect in HI, ODD and RP. In the tutors' measures, SCT shows an effect on the DEP, HI and AP scales, whereas IN shows an effect on HI, ODD and AP scales. We conclude, as expected, that the SCT dimension has greater predicting power in the internalized behavior DEP, whereas IN predicts better the externalized behaviors HI and TND and both dimensions are significant in AP. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 159.9 - Psicologia ca
dc.subject 616.89 - Psiquiatria. Psicopatologia ca
dc.subject.other Tempo Cognitiu Lent ca
dc.subject.other Inatenció ca
dc.subject.other Ansietat ca
dc.subject.other Depressió ca
dc.subject.other Hiperactivitat/impulsivitat ca
dc.subject.other Trastorn per Negativisme Desafiant ca
dc.subject.other Rendiment acadèmic ca
dc.title Anàlisi predictiu de les dimensions Tempo Cognitiu Lent i Inatenció sobre variables comportamentals i de rendiment escolar ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics