Tourist satisfaction, dissatisfaction and place attachment at sun and sand mass tourism destinations

Show simple item record

dc.contributor.author Garau Taberner, Jaume
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2020-07-08T11:11:26Z
dc.date.available 2020-07-08T11:11:26Z
dc.date.issued 2020-07-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153028
dc.description.abstract [cat] Aquesta tesi es planteja donar resposta a qüestions que ajudin a comprendre millor la situació i rendiment d’un destí, a partir de l’anàlisi de la satisfacció turística. Els objectius generals d’aquesta són: (1) Analitzar l’estructura dels factors que determinen la satisfacció durant l’experiència turística; (2) Trobar un instrument vàlid, basat en les valoracions de satisfacció dels turistes, que faciliti la comparació entre destins; (3) Conèixer si, a més de la satisfacció que declaren els turistes sobre els diferents atributs d’un destí, determinades característiques o situacions negatives ocorregudes durant l’experiència de viatge poden influir en la impressió final del visitant; i (4) Estudiar l’existència de vincles emocionals entre els turistes i el destí. L’anàlisi empíric es centra en destins de sol i platja, no obstant això, molts dels seus objectius i conclusions són aplicables a altres tipus de destí. Les dades utilitzades provenen d’una enquesta realitzada a les Illes Balears durant la temporada alta de l’any 2006. ca
dc.description.abstract [eng] This thesis aims to tackle certain issues that can help offer a better insight into a destination’s situation by using an analysis of tourist satisfaction as a basis. The general aims of this thesis are: (1) To analyse the structure of factors that play a determining role in tourist satisfaction; (2) To find a valid tool, based on tourist satisfaction ratings, which can be used to compare destinations; (3) To find out whether, in addition to tourists’ declared satisfaction with the different attributes of a destination, certain negative characteristics or situations that arise during the trip might influence their final impressions; and (4) To study the existence of emotional links between tourists and destinations. The thesis focuses on sun and sand destinations, although many of its objectives and conclusions are applicable to other types of destinations. The data used in this study was taken from a survey conducted in the Balearic Islands during the high season of 2006. ca
dc.format application/pdf
dc.format.extent 207 ca
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Tourist satisfaction, Sun and sand destinations, Destination competitiveness, Importance grid, Penalty-reward contrast analysis, Tourist satisfaction index, Tourists’ dissatisfaction, Dissatisfaction measurement, Place attachment, Place identity, Place dependence, Repeat tourism ca
dc.title Tourist satisfaction, dissatisfaction and place attachment at sun and sand mass tourism destinations ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 33 - Economia ca
dc.subject.udc 338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus ca
dc.subject.ac Economia aplicada ca
dc.contributor.director Alegre Martín, Joaquín
dc.doctorat Doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics