La implicació de les famílies dels alumnes amb necessitats educatives

Show simple item record

dc.contributor De la Iglesia Mayol, Begoña
dc.contributor.author Sitges Garcia, Aina
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-07-22T11:01:38Z
dc.date.available 2020-07-22T11:01:38Z
dc.date.issued 2020-07-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153152
dc.description.abstract [cat] El present Treball de Fi de Grau pretén ser una recerca documental centrada en aquells aspectes més rellevants orientats en la participació de les famílies, fent èmfasi que una bona relació i participació entre família i escola és clau pel procés d’ensenyança-aprenentatge dels infants. Per aquesta raó, es defineixen els conceptes més propers a aquest camp, endinsant-nos en la importància de la relació entre els dos contextos més propers als infants: la família i l’escola. També es pot trobar una classificació dels diversos tipus de participació i família, valorant les seves fortaleses i debilitats. Posteriorment, s’identifica un ventall d’estratègies de participació de les famílies i un recull de bones pràctiques dutes a terme per certes escoles. La comunicació i la formació són primordials dins aquest camp, per tant, es dediquen unes pàgines a aquests conceptes. I, finalment, hi ha present un apartat de controvèrsia, ja que hi ha diversitat de resultats de recerca. ca
dc.description.abstract [eng] The present Bachelor Tesis pretends being a documentary enquiry centred at those more notable aspects oriented at the turnout of the families, making emphasis that a good account and turnout among family and school is key for the process of teaching-learning of the children. For this reason, the most next concepts at this area are defined, deepen at the importance of the account among the two next contexts at the children: the family and the school. Also it can find a classification of the several types of turnout and family, valuing his strengths and weaknesses. Later, it identifies a fan of strategies of turnout of the families and a collections of good practices carried out by some schools. The communication and the training are primordial in this area, therefore, devote some pages at these concepts. And, finally, there is one section of controversy, since there is diversity of enquiry. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Implicació ca
dc.subject.other Família ca
dc.subject.other Alumnes ca
dc.title La implicació de les famílies dels alumnes amb necessitats educatives ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record