L'assetjament escolar a les nostres aules. Estudi a una aula de primer d'ESO

Show simple item record

dc.contributor Tur Ferrer, Gemma
dc.contributor.author Hernández Calafat, Ángeles
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-02T10:26:20Z
dc.date.available 2020-09-02T10:26:20Z
dc.date.issued 2019-02-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153272
dc.description.abstract [cat] El paper que té el departament d’Orientació Educativa dins els nostres centres és de gran importància en relació a les diferents problemàtiques que es poden trobar avui dia i afecten als nostres alumnes. Una de les problemàtiques més actuals és la que té a veure amb l’assejtament entre iguals. La violència, agrupa un gran nombre de comportaments diferents; des de conductes disruptives a l’aula, conductes incíviques al centre, intimidació a companys a través d’insults, amenaces, agressions... A través d’aquest treball es pretén, fer una recerca bibliogràfica en quant al concepte de bullying i recolçant-nos d’aquest marc teòric, estudiar el cas d’un alumne que ens preocupa dins una aula de primer d’ESO d’un IES de Mallorca. Estudiem la situació real a través de l’observació directa a l’aula, al pati... i a través d’uns qüestionaris, per analitzar-ho posteriorment amb la tècnica del sociograma. Les conclusions plantegen que es necessita temps i diferents eines per tancar un cas d’assetjament. Així i tot, pensam que es tractaria d’un cas d’assetjament escolar, d’exclusió social. ca
dc.description.abstract [spa] El papel que tiene el departamento de Orientación Educativa en nuestros centros es de gran importancia relacionado con las diferentes problemáticas que se pueden encontrar hoy en día y que estas afectan a nuestros alumnos. Una de las problemáticas más actuales es la que tiene que ver con el bullying entre iguales. La violencia, agrupa un gran nombre de comportamientos diferentes; desde conductas disruptivas en el aula, conductas incívicas en el centro, intimidación a compañeros a través de insultos, amenazas, agresiones.. Con este trabajo se pretende, hacer una búsqueda bibliográfica referente al concepto de bullying y respaldándonos de este marco teórico, estudiar un caso de un alumno que nos preocupa dentro de una clase de primero de ESO de un instituto de Mallorca. Estudiamos la situación real a través de la observación directa en la clase, en el patio... y a través de cuestionarios, para analizarlo posteriormente con la técnica del sociograma. Las conclusiones plantean que se necesita tiempo y diferentes herramientas para cerrar un caso de acoso. Así mismo, pensamos que se considera de un caso de acoso escolar, de exclusión social. ca
dc.description.abstract [eng] The role of the Department of Educational Orientation in our schools is of great importance with relation to the various problems that one can find that affect our students these days. One of the more current problems has to do with bullying between peers. Violence as a term groups together several different behaviors; from disruptive conduct in the classroom, uncivil conduct in the school, intimidation of schoolmates though insults, threats, aggression, etc. In this paper we intend to consider the literature regarding the concept of bullying and, with the support of this theoretical framework, make a case study of a student who has come to our attention in a class of the first year of secondary school in Mallorca. We study the actual situation through direct observation in the class, on the playground, and through questionnaires to be analyzed afterward using the sociogram technique. The conclusions suggest that it requires time and various tools to solve a case of harassment. Likewise, we consider it a case of bullying, of social exclusion. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.subject 36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Exclusió ca
dc.subject.other Secundària ca
dc.subject.other Cohesió de grup ca
dc.subject.other Assetjament ca
dc.subject.other Bullying ca
dc.subject.other Exclusión ca
dc.subject.other Secundaria ca
dc.subject.other Cohesión de grupo ca
dc.subject.other Acoso ca
dc.subject.other Exclusion ca
dc.subject.other Secondary school ca
dc.subject.other Group cohesion ca
dc.subject.other Harassment ca
dc.title L'assetjament escolar a les nostres aules. Estudi a una aula de primer d'ESO ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:06:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics