La participació de les famílies en un centre educatiu concertat

Show simple item record

dc.contributor Morey López, Mercedes
dc.contributor.author Barceló Sansó, Julià
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-11T08:35:57Z
dc.date.issued 2019-05-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153371
dc.description.abstract [cat] El present estudi pretén analitzar els canals de participació de les famílies de secundària del col·legi de La Salle, per tal d'afavorir la integració de les famílies dins les dinàmiques del mateix centre, i enfortir aquests canals de participació ja presents. Per aquest motiu, l'estudi es compon d'una revisió documental d'altres estudis, una anàlisi dels documents del mateix col·legi, enquestes als familiars dels alumnes de 1er d'ESO, i entrevistes individualitzades a la presidenta de l'AMIPA, coordinadora d'orientació i una professora membre del consell escolar. El col·legi de La Salle és una escola concertada, que es caracteritza per un alumnat d'una classe social majoritàriament mitjana. Com a conclusions principals es valora que s'han d'enfortir les reunions grupals i individuals, i actualitzar l'escola de formació de pares des d'una perspectiva sistèmica. Finalment, la proposta d'intervenció que es presenta és una millora de l'escola de pares a partir de les necessitats detectades. ca
dc.description.abstract [eng] The present study aims to analyze the channels of participation of high school families of the La Salle school, in order to favor the integration of families within the dynamics of the same center, and strengthen these participation channels already present. For this reason, the study is made up of a documentary review of other studies, an analysis of the documents of the same school, surveys to the relatives of the students of 1st ESO, and individualized interviews with the president of the AMIPA , orientation coordinator and a teacher member of the school board. The school of La Salle is a concerted school, which is characterized by students of a mostly middle class. As main conclusions, it is assessed that group and individual meetings should be strengthened, and the parents' education system updated from a systemic perspective. Finally, the proposal for intervention that is presented is an improvement of the parents' school based on the needs detected. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Escola de pares ca
dc.subject.other Relació ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Escola ca
dc.subject.other Família ca
dc.subject.other School of parents ca
dc.subject.other Relationship ca
dc.subject.other School ca
dc.subject.other Education ca
dc.subject.other Family ca
dc.title La participació de les famílies en un centre educatiu concertat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:08:09Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics