Intertextualitat, multiculturalitat i alfabetització visual a l'aula d'anglès de secundària

Show simple item record

dc.contributor Bueno Tur, María Isabel
dc.contributor.author Càrdenas Serra, Noelia
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-11T08:53:25Z
dc.date.issued 2019-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153373
dc.description.abstract [cat] Per tal d'oferir als alumnes una educació per a la vida, és essencial promoure l'aprenentatge significatiu, el pensament crític i la formació en mitjans digitals i visuals. Amb aquesta intenció, el present treball enfoca l'assignatura d'anglès a l'Educació Secundària Obligatòria des d'una perspectiva marcada pels següents elements: la intertextualitat entre la literatura i el cinema, el racisme com a element transversal, l'alfabetització visual i la interdisciplinarietat. Després de portar a terme una breu recerca teòrica sobre els elements que constitueixen la base de la nostra perspectiva i una aproximació a diferents investigacions i experiències relatives al tema, es proposa una unitat didàctica basada en les metodologies cooperativa i comunicativa on les connexions intertextuals entre textos literaris i textos audiovisuals permetran practicar la comparació com a estratègia d'aprenentatge actiu. També cal destacar que no només s'avaluarà el racisme present a produccions fílmiques i literàries, sinó que també s'analitzaran escenes racistes d'articles de premsa actuals per apropar l'aprenentatge a la realitat social que envolta als alumnes. A més, s'establiran connexions entre el text escrit, el text audiovisual i la imatge. En definitiva, al finalitzar la unitat didàctica els alumnes haurien d'haver après a cooperar, reflexionar, treure conclusions, empatitzar, criticar, dialogar, argumentar, observar, escoltar i llegir. ca
dc.description.abstract [eng] In order to provide students with an education for life, it is essential to promote meaningful learning, critical thinking and training in digital and visual media. With this in mind, this paper approaches the subject of English in Compulsory Secondary Education from a perspective marked by the following elements: intertextuality between literature and cinema, racism as a transversal theme, visual literacy and interdisciplinary links with other subjects. Thus, throughout the didactic unit proposed, based on cooperative and communicative methodologies, the intertextual connections between literary texts and audiovisual texts will allow students to practice comparison as an active learning strategy. It should also be highlighted that racism will not only be evaluated in film and literary productions, as racism scenes from current press articles will also be analyzed to connect the learning experience to the social reality that surrounds students. In addition, bridges between the written text, the audio-visual text and the image will be established. In short, at the end of the didactic unit, students should have learned to cooperate, rethink, draw conclusions, empathize, criticize, discuss, argue, observe, listen and read. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 30 - Teories i metodologia en les ciències socials. Sociografia. Estudis de gènere ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Interdisciplinarietat ca
dc.subject.other Alfabetització visual ca
dc.subject.other Racisme ca
dc.subject.other Intertextualitat ca
dc.subject.other Anglès ca
dc.subject.other Interdisciplinarity ca
dc.subject.other Visual literacy ca
dc.subject.other Racism ca
dc.subject.other Intertextuality ca
dc.subject.other English ca
dc.title Intertextualitat, multiculturalitat i alfabetització visual a l'aula d'anglès de secundària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:08:10Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics