Millorar la motivació dels alumnes mitjançant un canvi metodològic en l'assignatura d'Economia de 1er de Batxiller

Show simple item record

dc.contributor Fraile Gómez, Marcos
dc.contributor.author Morro Soler, Francisca María
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-11T10:45:00Z
dc.date.issued 2019-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153380
dc.description.abstract [cat] En aquest treball es proposa una metodologia d’ensenyament-aprenentatge basada en metodologies actives i innovadores, per tal de millorar la motivació dels alumnes i afavorir un aprenentatge significatiu. Primer de tot s’ha fet una anàlisi de les característiques del grup-classe al quan s’ha aplicat la metodologia, així com del seu centre educatiu, donada la importància de l’entorn en l’aprenentatge. Posteriorment s’ha realitzat una revisió teòrica sobre els orígens i tipus de motivació, des del punt de vista de diferents autors clàssics i contemporanis. Igualment, s’han pres com a referència els estudis que ja s’han elaborat sobre les pràctiques docents que serveixen per a millorar la motivació dels estudiants, sobretot els articles del professor Jesús Alonso Tapia. Per a poder analitzar l’efecte de la proposta sobre la motivació dels alumnes, s’ha dissenyat una enquesta inicial i una final, i també s’han tingut en compte els resultats acadèmics obtinguts després d’aplicar la metodologia. Finalment, s’ha fet una discussió sobre els resultats, contrastant-los amb els plantejaments teòrics i els fets observats a l’aula durant l’aplicació de la metodologia proposada. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 33 - Economia ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Batxillerat ca
dc.subject.other Aprenentatge significatiu ca
dc.subject.other Metodologies innovadores ca
dc.subject.other Metodologies actives ca
dc.subject.other Motivació ca
dc.title Millorar la motivació dels alumnes mitjançant un canvi metodològic en l'assignatura d'Economia de 1er de Batxiller ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:10:23Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record