Proposta d'activitats cooperatives sobre el Regne de les Plantes a l'àrea de Biologia i Geologia

Show simple item record

dc.contributor Sánchez Grande, Eusebi Vicent
dc.contributor.author Perea Mora, Francisco Javier
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-23T09:52:22Z
dc.date.available 2020-09-23T09:52:22Z
dc.date.issued 2019-05-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153493
dc.description.abstract [cat] En el context educatiu actual, l’atenció a la diversitat ha esdevingut com un dels pilars sota els quals es sustenta el sistema educatiu, la qual ha d’estar en consonància amb la societat plural que tenim. L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia prou estudiada i recolzada per autors de prestigi com Pere Pujolàs i que mostra la seva efectivitat per atendre a la diversitat de l’aula, al mateix temps que augmenta la motivació de l’alumnat i millora el clima de classe. Tot i això la realitat a les aules és diferent i es segueix apostant per metodologies que fomenten la competitivitat i l’individualisme, valors que no reflecteixen la societat actual i que donen peu al fracàs escolar d’un important nombre d’estudiants. Per tal de rompre aquesta realitat, el present treball final de màster ofereix un conjunt d’activitats cooperatives per aplicar-les a l’assignatura de Biologia i Geologia, plantejades a diferents moments de la Unitat Didàctica, per treballar continguts específics del currículum de les Illes Balears, els quals es poden agrupar en aquells relacionats amb el Regne Plantes. ca
dc.description.abstract [eng] In the current eduacational context, the diferentiation has become one of the backbones that sustains today’s education, which has to work in harmony with the plural society we maintain. The cooperative learning is a methodology quite studied and supported by authors with a great status, like Pere Pujolàs, that shows its effectiveness for embracing the diversity of the class, while also enhancing the students motivation and creating a better atmosphere inside the classroom. Nonetheless, the reality of the class is quite different and the methodology that promotes competitiveness and individualism is still going on, those being values that don’t reflect today’s society and that leads a huge number of students to school failure. To break off from this reality, the present master’s final project offers a whole set of cooperative activities to be applied to the subjects of Biology and Geology, both carried out on different moments of the lesson plan, to work on specific contents from the curriculum of the Balearic Islands, which can be tied to those related to the Plantae Kingdom. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura ca
dc.subject 504 - Ciències del medi ambient ca
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject 58 - Botànica ca
dc.subject.other Regne Plantes ca
dc.subject.other Biologia i Geologia ca
dc.subject.other Atenció a la diversitat ca
dc.subject.other Aprenentatge cooperatiu ca
dc.subject.other Plantae Kingdom ca
dc.subject.other Biology and Geology ca
dc.subject.other Attention diversity ca
dc.subject.other Cooperative learning ca
dc.title Proposta d'activitats cooperatives sobre el Regne de les Plantes a l'àrea de Biologia i Geologia ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:12:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics