La interdisciplinarietat com a motor per a la lectura

Show simple item record

dc.contributor Bueno Tur, María Isabel
dc.contributor.author Tur Torres, Nerea
dc.date 2019
dc.date.accessioned 2020-09-28T07:55:19Z
dc.date.issued 2019-07-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/153573
dc.description.abstract [cat] L'objectiu d'aquest treball és donar visibilitat als llibres de lectura als centres de secundària, degut a que avui dia no presenten la rellevància o transcendència que haurien de tenir en el procés d'aprenentatge i formació d'un alumne. Mitjançant exemples pràctics i reflexions d'investigadors i historiadors, mostram que queda un camí molt llarg per recórrer fins a aconseguir que un llibre sigui alguna cosa més que una simple lectura d'un text. Gràcies a aquesta proposta es pretén que el llibre de lectura arribi a convertir-se en un element d’ajuda per conèixer el significat real d'una obra que ens permeti tenir una visió molt més ampla d'una època des del seu punt de vista cultural o social. Tot això ho podem dur a terme a través d’un treball interdisciplinari, lligant diferents matèries. ca
dc.description.abstract [eng] The objective of this work is to give visibility to reading books in secondary schools, because they do not present the relevance or transcendence that they would have in the process of learning and development of a student. Through practical examples and reflections from researchers and historians, we show that there is a long way to achieve a book more than just reading a text. Thanks to this proposal, the reading book is intended to become an element of help to know the real meaning of a work that allows us to have a much broader vision of a period from its point of view cultural or social. All this can be done through interdisciplinary work, linking different subjects. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.subject 316 - Sociologia. Comunicació ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 8 - Lingüística i literatura ca
dc.subject 82 - Literatura ca
dc.subject.other Societat ca
dc.subject.other Llibres de lectura ca
dc.subject.other Interdisciplinarietat ca
dc.subject.other Secundària ca
dc.subject.other Society ca
dc.subject.other Reading books ca
dc.subject.other Interdisciplinarity ca
dc.subject.other Secondary schools ca
dc.title La interdisciplinarietat com a motor per a la lectura ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.date.updated 2019-11-29T10:14:04Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record