La participació en els centres educatius. Moments i formes

Show simple item record

dc.contributor Fullana Puigserver, Pere
dc.contributor.author Roca Mas, Maria Rosa
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-11-05T11:32:48Z
dc.date.available 2020-11-05T11:32:48Z
dc.date.issued 2020-11-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154112
dc.description.abstract [cat] La participació de la comunitat educativa en el govern i gestió dels centres educatius, a partir de la concepció de les competències atorgades al Consell Escolar de Centre (CE), ha sigut un dels temes que més modificacions legislatives ha sofert des de l’establiment de l’Article 27.7 en la Constitució Espanyola fins a l’actual LOMCE. Per tant, garantir la praxi participativa és una qüestió de justícia social, dels quals es deriven diversitat d’impactes positius en la convivència i desenvolupament personal. La metodologia aplicada realitzarà una revisió bibliogràfica sobre: la contextualització de la participació educativa pel que fa a la composició i estructura dels òrgans de govern, les competències del CE, les característiques i dificultats dels distints agents educatius en la participació, així com el recull d’evidències per la millora de la praxi. Com: reorganitzar espais de diàleg, formar en els processos participatius des de la quotidianitat de les aules al cotext més immediat, facilitar l’associacionisme, establir dinàmiques participatives més enllà dels processos institucionalitzats, etc. ca
dc.description.abstract [eng] The participation of the educational community in the government and management of schools, based on the conception of the powers granted to the School Council of the Center (EC), has been one of the issues that has undergone the most legislative changes since the establishment of Article 27.7 in the Spanish Constitution until the current LOMCE. Therefore, guaranteeing participatory praxis is a matter of social justice, from which a variety of positive impacts on coexistence and personal development are derived. The applied methodology will carry out a bibliographic review on: the contextualization of the educational participation regarding the composition and structure of the governing bodies, the competences of the EC, the characteristics and difficulties of the different educational agents in the participation, as well as the collection of 'evidence for the improvement of praxis. How to: reorganize spaces for dialogue, train in participatory processes from everyday life in the classroom to the most immediate context, facilitate associationism, establish participatory dynamics beyond institutionalized processes, etc. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament ca
dc.subject.other Participació educativa ca
dc.subject.other Comunitat educativa ca
dc.subject.other Consell Escolar de Centre ca
dc.subject.other Democràcia ca
dc.subject.other Competències ca
dc.subject.other Educational participation ca
dc.subject.other Educational community ca
dc.subject.other Center School Board ca
dc.subject.other Democracy ca
dc.subject.other Competences ca
dc.title La participació en els centres educatius. Moments i formes ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics