L’Amor de les tres taronges. Característiques i Proposta Didàctica

Show simple item record

dc.contributor Alzina Seguí, Jaume
dc.contributor.author Pons Florit, Núria
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-11-23T11:12:26Z
dc.date.available 2020-11-23T11:12:26Z
dc.date.issued 2020-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154445
dc.description.abstract [cat] Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) pretén explicar i donar a conèixer les característiques i la importància didàctica dels contes meravellosos, centrant-se en la rondalla popular “L’Amor de les tres taronges”. En el marc teòric, es presenta una visió general dels contes i s’analitza en profunditat la versió actualitzada d’Antoni M. Alcover de la rondalla “L’Amor de les tres taronges”. La descodificació dels seus missatges permeten entendre-la més enllà del sentit literari. En la part pràctica, es presenta una proposta didàctica que pretén despertar l’interès dels alumnes pels contes populars, treballar i millorar el seu esperit crític i descobrir, alhora de potenciar, els valors que ens transmeten les rondalles. Finalment, aquest treball convida a tenir un gran respecte envers a la història de la narrativa oral popular. ca
dc.description.abstract [eng] This Final Degree Project (FDP) aims to explain and make known the characteristics and didactic importance of wonderful tales, focusing on the popular folk-tale "The Love of the Three Oranges". In the theoretical framework, an overview of the stories is presented and the actualized version of Antoni M. Alcover from the folk-tale "The Love of the Three Oranges" is deeply analysed. The decoding of its messages allows it to be understood beyond literary meaning. In the practical part, a didactic proposal is presented in order to aim to arouse students’ interest in folk tales, work and improve their critical spirit and discover, while promoting, the values that the folk-tales transmit to us. Finally, this work invites to have a great respect for the history of popular oral narrative. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Rondalla ca
dc.subject.other Conte meravellós ca
dc.subject.other Cultura popular ca
dc.subject.other Amor ca
dc.subject.other Simbolisme literari ca
dc.subject.other Viatge maduratiu ca
dc.subject.other Folk-tales ca
dc.subject.other Wonderful tale ca
dc.subject.other Popular culture ca
dc.subject.other Love ca
dc.subject.other Literary symbolism ca
dc.subject.other Maturational journey ca
dc.title L’Amor de les tres taronges. Característiques i Proposta Didàctica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record