Els deures a Educació Primària i una aproximació a la seva gestió durant el confinament del COVID-19

Show simple item record

dc.contributor Adame Obrador, María Teresa
dc.contributor.author Hurtado Muñoz, Marina
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-11-26T11:13:25Z
dc.date.available 2020-11-26T11:13:25Z
dc.date.issued 2020-11-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154525
dc.description.abstract [cat] L'objectiu d'aquest treball de final de grau és analitzar la controvèrsia que generen els deures escolars a l'educació primària. Per dur-ho a terme ens aturarem a la normativa de l'estat Espanyol, el BOE i normatives vigents a comunitats autònomes que reflecteixen diferents propostes d'aplicació dels deures als centres educatius i el seu gestionament A partir d’aquí observarem l’actual situació dels deures a l’estat espanyol així com l’evolució d’aquests al llarg del temps. Els deures influeixen en l’alumnat, en la seva implicació i rendiment i les hores dedicades a aquests als diferents països de la Unió Europea són molt contraposades unes de les altres. És per això que analitzarem a l’infant com a principal agent en la pràctica per donar resposta a les seves necessitat educatives d’una forma significativa. En darrer lloc, doma cabuda a la problemàtica del confinament, degut al COVID-19, la qual afecta a tots els eixos vertebradors de l’educació i a la seva pràctica. Per aquest motiu és important analitzar quines mesures s’han pres en quant als deures i les tasques escolars per donar continuació al curs escolar i com aquestes afecten a la comunitat educativa. ca
dc.description.abstract [spa] El objetivo de este trabajo de final de grado es analizar la controversia que generan los deberes escolares en la Educación Primaria. Para llevarlo a cabo nos pararemos en la normativa del estado Español, el BOE y normativas vigentes de comunidades autónomas que reflejan diferentes propuestas de aplicación de los deberes en los centros educativos y su gestión. A partir de aquí observaremos la actual situación de los deberes en el estado español así como la evolución de estos a lo largo del tiempo. Los deberes influyen en el alumnado, en su implicación y rendimiento y las horas dedicadas a estos en los diferentes países de la Unión Europea son muy contradictorias unas de las otras. Es por eso que analizaremos al niño/a como principal agente en la práctica para dar respuesta a sus necesidades educativas de una forma significativa. En último lugar, damos lugar a la problemática del confinamiento, debido al COVID-19, la cual, afecta a todos los ejes vertebradores de la educación y a su práctica. Por este motivo es importante analizar qué medidas se han tomado en cuanto a los deberes y las tareas escolares para dar continuación en el curso escolar y como estas afectan en la comunidad educativa. ca
dc.description.abstract [eng] The goal of this end-of-grade work is to analyze the controversy generated by schoolwork in Primary Education. To carry it out we will stop at the regulations of the Spanish state, the BOE, and current regulations of autonomous communities that reflect different proposals for the application of homework in schools and their management. From here, we will observe the current situation of homework in the Spanish state as well as the evolution of these over time. Homework influence students, their involvement and performance and the hours spent on homework in different countries of the European Union are very contradictory to each other. That’s why we’ll look at the child as the main agent in practice to respond to their educational needs in a meaningful way. Lastly, we give rise to the problem of confinement, due to COVID-19, which affects all the backbones of education and its practice. For this reason, it is important to look at what measures have been taken in terms of the homework and schoolwork to continue the school year how they affect the educational community. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 340 - Qüestions generals del dret. Mètodes i ciències auxiliars del dret ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Primària ca
dc.subject.other Deures escolars ca
dc.subject.other Deures escolars ca
dc.subject.other Legislació ca
dc.subject.other Confinament ca
dc.subject.other Educación ca
dc.subject.other Primaria ca
dc.subject.other Deberes escolares ca
dc.subject.other Legislación ca
dc.subject.other Confinamiento ca
dc.subject.other Education ca
dc.subject.other Primary ca
dc.subject.other School Homework ca
dc.subject.other Legislation ca
dc.subject.other Confinement ca
dc.title Els deures a Educació Primària i una aproximació a la seva gestió durant el confinament del COVID-19 ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics