Un Hamlet del segle XXI a l’escola. Proposta didàctica per promoure la dramatització en l'Educació Primària

Show simple item record

dc.contributor Gelabert Gual, Llorenç
dc.contributor.author Aso Serapio, Àngela
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-12-03T13:36:48Z
dc.date.available 2020-12-03T13:36:48Z
dc.date.issued 2020-12-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154586
dc.description.abstract [cat] Aquest treball parteix des d’un interès personal cap a les arts escèniques i de com aquestes s’han de treballar a l’escola d’acord amb el marc legal del currículum a Educació Primària. És sabut que les escoles no s'endinsen en aquest art ni aprofiten el valor enriquidor que té, i realment es poden atribuir al teatre moltes finalitats pedagògiques, partint de ser un element innovador i motivador a les aules fins el que pot aportar en la formació individual de la nostra persona, tant a nivell cognitiu, social com emocional. A més, resulta ser molt versàtil i es pot relacionar amb moltes altres assignatures, sent així una matèria completament transversal. El principal objectiu d'aquest treball és, introduir la dramatització a l’escola, mitjançant el desenvolupament d’una proposta didàctica on es treballa amb l’obra Hamlet de Shakespeare, tot reconeixent el paper que ha de tenir, a més de reflexionar sobre els beneficis que aquest art pot aportar als infants. Al llarg de la proposta es treballa tant individualment com en grups, seguint una seqüència d’activitats estructurada, en la qual es posen en pràctica diferents mètodes teatrals, treballant de manera evolutiva la dramatització. Aquesta proposta es presenta com una eina didàctica atractiva, motivadora i eficient per posar en pràctica a les escoles i ajudar al procés de desenvolupament dels infants. ca
dc.description.abstract [eng] This work is based on a personal interest in the performing arts and how they should be teached in school in accordance with the legal framework of the curriculum in Primary Education. It is well known that schools do not take advantage of its enriching value, and the truth is that many pedagogical purposes can really be attributed to theater, starting from being an innovative and motivating element in the classroom to what it can contribute to the individual training of our person, both cognitively, socially and emotionally. In addition, it turns out to be very versatile and can be related to many other subjects. The main objective of this work is, from the development of a didactic proposal which is based on the well-known play of Shakespeare, Hamlet, to introduce dramatization in school, recognizing the role it must play, in rather than reflecting on the benefits this art can bring to children. Throughout the proposal, we work both individually and in groups, following a structured sequence of activities, in which different theatrical methods are put into practice, working on evolution in a dramatic way. This proposal is presented as an attractive, motivating, and efficient teaching tool to put into practice in schools and help the development process of children. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports ca
dc.subject.other Dramatització ca
dc.subject.other Teatre ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Recurs didàctic ca
dc.subject.other Pedagogia teatral ca
dc.subject.other Dramatization ca
dc.subject.other Theater ca
dc.subject.other Education ca
dc.subject.other Didactic resource ca
dc.subject.other Theatrical pedagogy ca
dc.title Un Hamlet del segle XXI a l’escola. Proposta didàctica per promoure la dramatització en l'Educació Primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record