Les escolanies, centres pioners en l’educació musical integrada

Show simple item record

dc.contributor Gelabert Gual, Llorenç
dc.contributor.author Picó Ximelis, Catalina
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2020-12-14T11:38:02Z
dc.date.available 2020-12-14T11:38:02Z
dc.date.issued 2020-12-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154604
dc.description.abstract [cat] Les escolanies ens presenten un model d'escola en el que la música hi està plenament integrada. Salvant les diferències entre institucions, atorguen als nins l'oportunitat d'assolir un nivell elemental d’un conservatori de música durant l'etapa de primària. El present treball pretén mostrar com aquestes institucions han perdurat al llarg del temps servint de model a futurs centres que combinen l’ensenyament musical i el general. En primer lloc, caldrà acostar-nos a la realitat de cada una de les institucions a fi de descobrir com aquestes s'han adaptat als nous temps i a les lleis educatives vigents a cada territori. Com qualsevol altre centre educatiu, han hagut d'ajustar-se als canvis socials però, no absents de crítiques, han mantingut certs aspectes propis de la vida eclesiàstica. És per això que es farà una recerca d’investigació centrada en les principals escolanies del territori germànic, francès, britànic i espanyol per conèixer l'estat de la qüestió. La finalitat és cercar els vincles en comú entre aquestes institucions i els centres d’educació musical integrada nascuts amb la LOGSE. ca
dc.description.abstract [eng] The church school choirs feature a school model which music has been fully integrated. Despite the differences between institutions, choir schools give children the opportunity to achieve an elementary level of conservatoire of music during primary school. The following research pretends to show how these institutions have lasted over the years and have became a model for future educational centres that combine both musical and general studies. In first place, we have to approach to the current state of the institutions to discover wheter they have or have not adapted to the present time and the current educational legislation of each territory. Such as any other educational centre, they had to adjust to social changes but have maintained some aspects from the ecclesiastical life. This is the reason why an investigation about the principal institutions from the Germanic, French, British and Spanish territories will be done, in order to comprehend the state of the issue. The purpose of this essay is to search for common points between those institutions and the integrated music education centers that were created within the LOGSE. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 78 - Música ca
dc.subject.other Escolania ca
dc.subject.other Centres integrats de música ca
dc.subject.other Cant coral ca
dc.subject.other Educació musical ca
dc.subject.other Choir School ca
dc.subject.other Integrated music education centers ca
dc.subject.other Choral singing ca
dc.subject.other Music education ca
dc.title Les escolanies, centres pioners en l’educació musical integrada ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics