El Rugbi com eina per treballar l’educació en valors

Show simple item record

dc.contributor Palou Sampol, Pere
dc.contributor.author Mestre Fons, Aida
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-01-28T08:11:09Z
dc.date.available 2021-01-28T08:11:09Z
dc.date.issued 2021-01-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154894
dc.description.abstract [cat] El present Treball de Fi de Grau esdevé un recurs didàctic per treballar l’educació en valors en alumnes de primària juntament amb un esport de contacte com és el rugbi. En els darrers anys ha hagut estudis que remarcaven l’increment de la violència entre els alumnes dintre de la comunitat educativa. Aquest ha estat el motiu principal pel qual a través d’aquest treball de fi de grau es pretén treballar els valors del respecte, la companyonia, la inclusió, la integritat i la igualtat dintre de diverses activitats lúdiques enfocades a l’àrea d’Educació Física. Així doncs, es presenta tot un seguit d’activitats classificades segons els seus objectius afectius, motrius i cognitius en les quals els alumnes de primària aprenen algunes de les tècniques bàsiques del rugbi i treballen els valors esmentats anteriorment mentre compleixen els objectius motrius presents al currículum de les Illes Balears. A més a més, les activitats estan incloses i distribuïdes al llarg de sis sessions adaptades segons el desenvolupament maduratiu de cada curs de l’educació primària. En elles, es descriu el material necessari i es remarca els valors treballats durant la sessió, ja que la finalitat d’aquestes és treballar l’educació en valors mitjançant el rugbi. Finalment, dites intervencions no han pogut ser realitzades i per tant, no s’han pogut extreure resultats reals tot i que s’expliquen els resultats esperats. ca
dc.description.abstract [eng] The presented final thesis is addressed to be an educational resource in order to work moral values on primary school students through rugby. Recently, there have been many surveys which point out the upward trend of violence rate by pupils in the educational community. Thus, in order to deal with this situation, the aims of this thesis are to work on educational values such as respect, friendshipness, integrity and equality in a group of activities focused on physical education. In this way, these have been classified and choosen according their affective, cognitive and movment skills so pupils can learn the basic principles of rugby and improve the moral values showed before, fullfilling the physical education objectives presented on the illes balears’ curriculum. Moreover, the activites are thought to be held in a 6 months time period, depending on each primary school course. In each one, material required through each work, as well as moral values worked on, are described and outlined by their efectiveness. However, they could not have been done, so real results can only be supported by predicted conclusions, at the end of the thesis. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports ca
dc.subject.other Educació en valors ca
dc.subject.other Rugbi ca
dc.subject.other Educació física ca
dc.subject.other Educational values ca
dc.subject.other Rugby ca
dc.subject.other Physics Education ca
dc.title El Rugbi com eina per treballar l’educació en valors ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics