Actituds de les famílies envers la inclusió dels alumnes amb diversitat funcional

Show simple item record

dc.contributor Forteza Forteza, Maria Dolors
dc.contributor.author Ruiz March, Teresa
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-01-29T11:52:47Z
dc.date.available 2021-01-29T11:52:47Z
dc.date.issued 2021-01-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154898
dc.description.abstract [cat] A aquest treball es pretén analitzar en quin punt es troba l’actitud de les famílies respecte a aquells infants amb alguna necessitat específica de suport o diversitat funcional. Per a poder desenvolupar aquesta afirmació, parteixo d’enquestes realitzades a diverses famílies. Des d’aquesta anàlisi podré estudiar quina és la seva postura respecte a aquest tema i així poder percebre si existeix un progrés cap a una mirada més inclusiva per part de les famílies. Per tant, l’objectiu principal d’aquest Treball de Fi de Grau és percebre quines actituds tenen les famílies sobre aquells nins i nines amb diversitat funcional que es troben a les aules amb la resta de companys. A més, es realitza una anàlisi d’investigacions d’acord amb l’objectiu assenyalat. Les conclusions més importants d’aquest treball és remarcar la importància de la col·laboració entre la família i l’escola, ja que sense aquesta l’escola perd un referent clau de la inclusió educativa. Per altra banda, es subratlla la necessitat de construir amb les famílies una visió positiva dels infants amb diversitat funcional a l’escola ordinària. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this work is to analyze at what point is the attitude of families regarding those children with a specific need for support or functional diversity. To be able to develop this statement, we start from surveys carried out with various families. From this analysis I will be able to study what their position is regarding this issue and thus be able to see whether there is a progress towards a more inclusive view by families. Therefore, the main objective of this Work of Faith is to perceive what attitudes families have towards children and children with functional diversity, who find themselves in the classrooms with other children. In addition, it carries out an analysis of research in accordance with the objective set. The most important conclusion of this work is to emphasize the importance of collaboration between the family and the school, since without this, the school has lost a key reference for educational inclusion. On the other hand, the need to build with families a positive vision of children with functional diversity in ordinary schools is underlined. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Família ca
dc.subject.other Educació inclusiva ca
dc.subject.other Actituds ca
dc.subject.other Col·laboració ca
dc.subject.other Diversitat funcional ca
dc.subject.other Family ca
dc.subject.other Inclusive education ca
dc.subject.other Attitudes ca
dc.subject.other Collaboration ca
dc.subject.other Functional diversity ca
dc.title Actituds de les famílies envers la inclusió dels alumnes amb diversitat funcional ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics