La llengua oral dins el món educatiu

Show simple item record

dc.contributor Vanrell Bosch, Maria del Mar
dc.contributor.author Bravo Arroyo, Núria
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-02-03T10:49:56Z
dc.date.available 2021-02-03T10:49:56Z
dc.date.issued 2021-02-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/154931
dc.description.abstract [cat] Aquest treball tracta de la importància de la llengua oral i com introduir-la dins el món educatiu. Fa molts d’anys que la llengua oral té un paper secundari sobre la llengua escrita. Aquest fet ha provocat que els individus no tinguin la capacitat suficient per dur a terme una expressió i comprensió oral adequades. Per tal de recuperar la presència i la pràctica de la llengua oral dins l’escola, es pot introduir com un recurs didàctic per realitzar el procés d’ensenyamentaprenentatge de l’alumnat. És per aquest motiu que aquest treball se centra en dues parts. En primer lloc, es basa a realitzar una recerca bibliogràfica per tenir coneixements sobre quina és la importància de la llengua oral a l’actualitat, com treballar els continguts curriculars i l’educació emocional a través de la llengua oral i finalment, què avaluar i com avaluar la llengua oral. I en segons lloc, es realitza el desenvolupament d’un recurs didàctic, concretament, una unitat didàctica que posa en pràctica tot el que s’ha obtingut en la recerca bibliogràfica anterior amb l’objectiu de millorar la comunicació oral dels infants. ca
dc.description.abstract [eng] This work talks about the importance of oral language and how to introduce it in the educational world. The oral language has had a secondary role over the written language for many years. This fact has caused that the people do not have enough capacity to carry out an adequate understanding and oral expression. To recover the presence and practice of the oral language within the school, a didactic resource can be introduced to carry out the teaching-learning process of the students. For this reason, this work focuses on two parts. First of all, it performs a bibliographic search to obtain knowledge about the importance of oral language at present, how to work the curricular contents and emotional education through it and, lastly, what to evaluate and how to evaluate the oral language. Secondly, the development of a didactic resource is carried out, in particular, a didactic unit that puts into practice everything that has been obtained in the previous bibliographic search with the aim of improving children's oral communication. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Llengua oral ca
dc.subject.other Comunicació oral ca
dc.subject.other Expressió ca
dc.subject.other Interacció ca
dc.subject.other Emocions ca
dc.title La llengua oral dins el món educatiu ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics