La disgrafia: com millorar l’escriptura

Show simple item record

dc.contributor Aguilar Mediavilla, Eva María
dc.contributor.author Seguí Serra, Cristina
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-02-18T13:29:31Z
dc.date.available 2021-02-18T13:29:31Z
dc.date.issued 2021-02-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155185
dc.description.abstract [cat] La disgrafia és una dificultat molt present dins les escoles de primària. En el treball es donen a conèixer les característiques de la disgrafia, els tipus més habituals dins les aules, els errors que es cometen en cada tipus de disgrafia i com s’ha de reeducar aquest trastorn. Aquesta pot estar causada per múltiples factors, que poden anar des d’un trastorn afectiu, fins a un trastorn de lateralitat, els quals s’han de conèixer per poder crear la intervenció. Per tant, els docents han de dur a terme una avaluació inicial a tot l’alumnat per poder detectar quins alumnes presenten una dificultat d’aprenentatge en l’escriptura. S’ha de realitzar una intervenció on les activitats ajuden a millorar i corregir la dificultat, eliminant els factors que la causen. Aquesta, es realitza a partir de la inclusió, fomentant així la igualtat entre ells, oferint unes activitats per tot l’alumnat, les quals han de tenir en compte les habilitats i capacitats de cada un d’ells. La reeducació de la disgrafia és un procés llarg i constant amb el qual s’obtenen millores tant en les escriptures dels infants, com en l’autoestima, en les relacions socials...Amb aquesta intervenció és vol aconseguir identificar les dificultats d’aprenentatge en les escriptures dels infants, així com corregir-les i millorar-les. ca
dc.description.abstract [eng] Dysgraphia is a very common difficulty in elementary schools. In this paper are developed the characteristics of the dysgraphia, the most common types inside the classrooms, the mistakes that are made in each type and how to reeducate this disorder. It is caused by multiple factors, such as affective disorders, laterality disorders, and these have to be detected so we can intervene. Therefore, the teachers have to carry out an initial evaluation to the students so that they can detect any writing learning difficulty. The intervention has to be carried out where the activities help to improve and correct the difficulty, getting rid of the causing factors. It is possible through the inclusion of the student, promoting the equality, offering activities for all students, which have to take into account the abilities and capacities of each student. Dysgraphia re-education is a long and constant process where many improvements can be seen, such as better writing skills, better self-steem, better social relations… With this intervention you want to get to identify the writing learning difficulties of the children, correct and improve them. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Disgrafia ca
dc.subject.other Avaluació inicial ca
dc.subject.other Reducar ca
dc.subject.other Intervenció ca
dc.subject.other Inclusió ca
dc.title La disgrafia: com millorar l’escriptura ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record