El treball de l'expressió corporal a la matèria d'educació física com a instrument facilitador de l'educació emocional en alumnes de 6è de primària: una proposta pràctica al centre CEIP Francesc d’Albranca

Show simple item record

dc.contributor Cantallops Ramón, Jaime
dc.contributor.author Carreras Millán, Tatiana
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2021-07-26T08:41:18Z
dc.date.available 2021-07-26T08:41:18Z
dc.date.issued 2021-07-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155672
dc.description.abstract [cat] El treball de fi de grau que m’agradaria realitzar està relacionat amb l’educació física, especialment amb la part d’expressió corporal. L’he dividit en dos grans apartats, el primer d’ells és el marc teòric, on vull definir què és l’expressió corporal, els seus beneficis i com pot influir en el treball de les emocions, com es pot treballar l’expressivitat a través del mateix cos o amb el cos dels companys, també vull explicar els tipus de moviments que ajudaran a la millora de l’educació emocional especialment en infants de primària i com fer-ho. Pel que fa al marc pràctic, dissenyaré una sèrie de sessions per a poder treballar tot el que s’explica al marc teòric. Serà necessari preparar una unitat didàctica amb 4 sessions per a poder treballar els objectius plantejats. Per a poder complementar la proposta didàctica, analitzaré les respostes de diversos mestres d’educació física amb relació al treball de les emocions a través de l’expressió corporal a les seves sessions. Finalment, finalitzaré el treball amb una proposta de millora amb les reflexions que tant amb la teoria com amb la pràctica hauré pogut extreure, per comprovar si la hipòtesi realitzada abans de les enquestes era certa o no. ca
dc.description.abstract [eng] The Bachelor final project that I would like to do is related to physical education, especially the body expression part. I have divided it into two main sections, the first one is about the theoretical framework, where I want to define what body expression is, its benefits and how it can influence the work of emotions, how expressiveness can be worked through the body itself or with the body of peers. I also want to explain the types of movements that will help to improve emotional education, especially in elementary school children, and how to do it. As for the practical framework, I will design a series of sessions so that I can work on everything that is explained in the theoretical framework. It will be necessary to prepare a didactic unit with 4 sessions to be able to work on the objectives set out before. In order to complement the didactic unit, I will prepare a survey and analyze the responses of various physical education teachers regarding the work of emotions through body expression in their school sessions. Finally, I will finish this project with a proposal for improvement taking into consideration the reflections and results that I have been able to extract from both theory and practice, to check whether the hypothesis made before the surveys was true or not. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Expressió corporal ca
dc.subject.other Educació física ca
dc.subject.other Moviment ca
dc.subject.other Emocions ca
dc.subject.other Alumnes ca
dc.subject.other Body expression ca
dc.subject.other Physical education ca
dc.subject.other Movement ca
dc.subject.other Emotions ca
dc.subject.other Students ca
dc.title El treball de l'expressió corporal a la matèria d'educació física com a instrument facilitador de l'educació emocional en alumnes de 6è de primària: una proposta pràctica al centre CEIP Francesc d’Albranca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record