La importància de la lògica dins l’Educació Primària. Materials lògicament estructurats

Show simple item record

dc.contributor Ruiz Aguilera, Daniel
dc.contributor.author González Mas, Miquel
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2021-07-29T06:51:25Z
dc.date.available 2021-07-29T06:51:25Z
dc.date.issued 2021-07-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/155678
dc.description.abstract [cat] L'objectiu principal d'aquest treball és demostrar la importància de treballar la lògica a l'etapa d'Educació Primària. Primerament hem redactat un marc teòric sobre la lògica, tractant-la des d'un punt de vista educatiu: analitzant el seu paper dins el currículum, avantatges de treballar-la en aquestes etapes i possibles materials; centrant-nos en els materials lògicament estructurats. A continuació hem creat una proposta didàctica amb un material lògicament estructurat de creació pròpia. Aquesta proposta servirà com a avaluació inicial amb alumnat d'Educació Primària. Finalment, hem realitzat una petita conclusió sobre la possible posada en pràctica de la proposta i la importància de treballar la lògica en aquestes etapes educatives. ca
dc.description.abstract [eng] The main objective of this work is to demonstrate the importance of working on logic in the Primary Education stage. We first drafted a theoretical framework on logic, dealing with it from an educational point of view: analyzing its role within the curriculum, advantages of working on it in these stages, and possible materials; focusing on logically structured materials. Next we have created a didactic proposal with a logically structured material of own creation. This proposal will serve as an initial assessment with Primary Education students. Finally, we made a small conclusion about the possible implementation of the proposal and the importance of working on logic in these educational stages. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject.other Lògica ca
dc.subject.other Material lògicament estructurat ca
dc.subject.other Habilitats mentals ca
dc.subject.other Educació primària ca
dc.subject.other Logic ca
dc.subject.other Logically structured material ca
dc.subject.other Mental skills ca
dc.subject.other Primary education ca
dc.title La importància de la lògica dins l’Educació Primària. Materials lògicament estructurats ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record