Bloqueja la teva ment

Show simple item record

dc.contributor García García-Roldán, Luis Miguel
dc.contributor.author Estrada Petrus, Marc
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-12-20T10:39:21Z
dc.date.issued 2020-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156495
dc.description.abstract [cat] Amb aquest projecte es pretén bloquejar la ment dels alumnes des d'edats relativament baixes. Però no en el sentit de delimitar aquesta ment, sinó més bé en el sentit de reestructurar-la. La ment, mentalitat o forma de raonar va evolucionant al mateix temps que l'alumne aprèn i a mesura que es fa major. Actualment als centres educatius es treballa en l'adquisició de coneixements i de posterior raonament, però sense una estructura aparentment clara. L'objectiu d'aquest projecte és donar-li als alumnes una alternativa a la forma d'estructurar els seus pensaments i raonaments. Com aconseguirem aquest objectiu? Ensenyant-los des de primària a programar robots junt amb jocs, històries i altres maneres d'expressar-se digitalment. Les persones amb coneixements de programació raonen d'una forma molt més sistemàtica, que és utilitzada freqüentment per resoldre qualsevol problema quotidià, inclòs problemes que són difícilment resolubles sense aquests coneixements. Per tant, si proporcionem als nens eines que els permetin modelar el seu raonament, el dia de demà adquiriran la seva pròpia forma de raonar i estaran més preparats resoldre problemes desconeguts que se'ls puguin plantejar en un futur. Com ensenyarem a un nen petit a programar? Utilitzant robots educatius anomenats Lego EV3 Mindstorm que muntaran i programaran mitjançant blocs molt visuals i intuïtius. També utilitzaran una eina de programació per a nens anomenada Scratch que connectaran amb els robots per crear jocs o històries interactives. D'aquesta manera, sense adonar-se'n aprendran les bases de la programació i estaran estructurant la seva ment d'una forma molt més sistemàtica. Per aquest motiu, l'objectiu d'aquest projecte és "bloquejar la ment" en el sentit de sistematitzar-la utilitzant blocs. ca
dc.description.abstract [eng] This project aims to block the student’s mind from very young. Not in the sense of delimiting their mind but rather restructuring it. The mind or way of reasoning evolves at the same time as the student learns and grows up. At present, at schools they learn concepts and improve their knowledge but there is not a clear structure about it. The goal of this project is to provide students alternative ways to structure their thought and reasoning. How will we achieve this goal? Teaching them, since primary school, to program robots combined with games, stories and other ways to express themselves digitally. People with programming knowledge have a systematic reasoning that is frequently used to solve any daily problem, however hard they are. So if we give students enough tools to structure their reasoning, tomorrow they will acquire their own reasoning way and will be ready to solve unknown problems which may appear in the future. How will we teach programming to kids? Using educative robots named Lego EV3 Mindstorms which will be mounted and programmed using very simple programming blocks. Also they will use a programming tool destined to kids named Scratch which they will connect with the robots to create simple games or interactive stories. In this way, they will learn the bases of programming while structuring their mind inadvertently. This is why the project goal is to “block their mind” in the sense of structuring and systematizing it using blocs. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 004 - Informàtica ca
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other raonament sistemàtic ca
dc.subject.other programació ca
dc.subject.other robòtica ca
dc.subject.other lego ca
dc.subject.other scratch ca
dc.subject.other programming ca
dc.subject.other robotics ca
dc.subject.other systematic reasoning ca
dc.title Bloqueja la teva ment ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T11:01:36Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics