Emocionari de cartes a refugiats: projecte interdisciplinar per al treball de la competència cívica des de l’àrea de Biologia i Geologia.

Show simple item record

dc.contributor Sánchez Grande, Eusebi Vicent
dc.contributor.author Martín Manera, Victoria
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2022-01-13T10:17:06Z
dc.date.issued 2020-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156714
dc.description.abstract [cat] Com que l’aprenentatge emocional en l'Educació Secundària hauria de tenir una major rellevància a les aules, s’ha dissenyat la present proposta per donar destreses als alumnes per gestionar les seves emocions en l’adolescència. Per una banda, la paraula emocionari fa referència a un diccionari d’emocions que recull molt bé els aprenentatges que els alumnes assoleixen en conjunt per mitjà de la competència social i cívica. I per l’altra, les cartes als refugiats és el mètode individual per experimentar-les. Aquest TFM proposa un projecte interdisciplinari al nivell de 4t d’ESO que consisteix en un conjunt de tasques competencials, anomenades pistes, que a més lliguen les cartes, les comissions, el context dels refugiats i les emocions. Aquesta combinació els permet crear un vincle personal amb aquesta crisi humanitària, connectar-ho amb el currículum de diferents matèries i desenvolupar l’empatia, tot plegat un context fonamental perquè se sentin part del procés. Amb la finalitat de crear l’emocionari amb l’objectiu de donar veu als menors refugiats en la societat. A més, també inclou una sèrie d’eines per avaluar la proposta i millorar el seu impacte en aplicacions posteriors. ca
dc.description.abstract [eng] As the emotional learning at the Secondary Nurture would have to have a main importance at the classrooms, has designed the present proposal to give artistries at the pupils to manage his emotions at the adolescence. On the one hand, the word emocionari references at a dictionary of emotions that collects very good the learnings that the pupils attain at pool by means of the social and civic competence. And for the other, the cards at the refugees is the individual method to experiment them. This work proposes an interdisciplinary project at the level of 4th of CSE that consists at a pool of tasks, nicknamed pitches, that besides bind the cards, the commissions, the context of the refugees and the emotions. This combination permits the ones create a personal tie with this humanitarian crisis, connect it with the curriculum of distinct matters and develop the empathy, every folded a fundamental context so that they hear part of the process. With the purpose to create it emocionari with the aim to give voice at the minor refugees at the society. Besides, also it includes a series of tools to assess the proposal and improve his impact at posterior apps. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other emocionari ca
dc.subject.other competències ca
dc.subject.other aprenentatge basat en projectes ca
dc.subject.other refugiats ca
dc.subject.other cartes ca
dc.title Emocionari de cartes a refugiats: projecte interdisciplinar per al treball de la competència cívica des de l’àrea de Biologia i Geologia. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T11:04:38Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics