Els paisatges d'aprenentatge: una nova eina per atendre la diversitat

Show simple item record

dc.contributor Morey Serra, Iris
dc.contributor.author Maimó Pérez, Neus
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2022-01-17T11:26:31Z
dc.date.available 2022-01-17T11:26:31Z
dc.date.issued 2020-06-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156785
dc.description.abstract [cat] L’objectiu d’aquest treball és estudiar la utilitat dels paisatges d’aprenentatge per atendre la diversitat a l’aula. Els paisatges d’aprenentatge són una nova eina de programació curricular que utilitza les noves tecnologies per dissenyar un mapa visual amb diferents itineraris d’activitats. Aquestes activitats es classifiquen en una matriu que combina les destreses de la Taxonomia de Bloom amb les Intel·ligències múltiples de Gardner. En la proposta d’aquest treball s’ha dut a terme una anàlisi comparativa de les plataformes actuals per crear paisatges d’aprenentatge. Amb la plataforma més adequada, s’han dissenyat dos paisatges d’aprenentatge per dos nivells educatius diferents. S’ha pogut comprovar que aquesta nova eina permet atendre la diversitat des d’un punt de vista inclusiu ja que se centra en detectar les diferents intel·ligències o habilitats dels alumnes i no en les seves mancances. A més, els paisatges d’aprenentatge també permeten introduir elements de gamificació i estructures d’aprenentatge cooperatiu que afavoreixen encara més la inclusió de tot l’alumnat. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this work is to study the usefulness of learning landscapes in attending diversity in the classroom. Learning landscapes are a new curriculum programming tool that uses new technologies to design a visual map with different activity itineraries. These activities are classified into a matrix that combines the skills of Bloom's Taxonomy with Gardner's Multiple Intelligences. In the proposal for this work, a comparative analysis of current platforms for designing learning landscapes has been carried out. Using the most appropriate platform, two learning landscapes have been designed for two different educational levels. It has been shown that this new tool allows us to attend diversity from an inclusive perspective as it focuses on detecting different intelligences or abilities of students and not on their shortcomings. Moreover, learning landscapes also allow the introduction of gamification elements and cooperative learning structures that further promote the inclusion of all students. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject.other Paisatge d’aprenentatge ca
dc.subject.other atenció a la diversitat ca
dc.subject.other inclusió ca
dc.subject.other personalització de l’aprenentatge ca
dc.subject.other necessitats educatives de suport educatiu (NESE) ca
dc.title Els paisatges d'aprenentatge: una nova eina per atendre la diversitat ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T11:06:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics