A profesionalización nos equipamentos de educación ambiental en España vista desde dentro

Show simple item record

dc.contributor.author Escudero, Clotilde
dc.contributor.author Oliver Trobat, Miquel Francesc
dc.contributor.author Serantes, Araceli
dc.date.accessioned 2016-01-27T09:30:00Z
dc.date.available 2016-01-27T09:30:00Z
dc.date.issued 2013-06
dc.identifier.citation 1887-2417
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1705
dc.description.abstract [glg]A profesionalización é un dos temas que máis debates e reflexións despertou na última década no territorio español. O Libro Blanco da Educación Ambiental en España recomenda impulsar o recoñecemento profesional das e dos educadores ambientais. Desde os Seminarios Permanentes do CENEAM fixéronse distintas revisións e propostas, sempre desde a perspectiva temática do seminario. No de Equipamentos de Educación Ambiental acordouse realizar un estudo de ámbito estatal, no que se recollera o parecer tanto dos pro fesionais que estaban a traballar nos equipamentos, como dos responsables das distintas administracións. Neste artigo preséntanse os obxectivos, a metodoloxía e as conclusións de dito estudo. [eng]Professionalism is one of the topics that sparked debate and reflection on the past decade in the Spanish territory. The White Paper on Environmental Education in Spain recommended boost and professional recognition of environmental educators. From the Permanent Seminars CENEAM various revisions and proposals were drawn up, always from the perspective of the seminar topic. The Environmental Education facilities was agreed to conduct a study of state level, in which the views of both professionals who were working on the centre, as the heads of the various administrations pick. The objectives, methodology and conclusions estudy presented in this article.
dc.publisher Servicio de Publicaciones de la Universidad de A Coruña / CEIDA
dc.relation.isformatof Reproducció del document publicat a: http://revistas.udc.es/index.php/RAS/article/view/780/83
dc.relation.ispartof AmbientalMENTE sustentable, 2013, vol. I, num. 15-16, p. 67-81
dc.rights cc-by (c) Escudero, Clotilde et al., 2013
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es
dc.subject.classification Educació
dc.subject.classification Medi ambient
dc.subject.classification Psicologia
dc.subject.other Education
dc.subject.other Environment
dc.subject.other Psychology
dc.title A profesionalización nos equipamentos de educación ambiental en España vista desde dentro
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2016-01-27T09:30:01Z
dc.subject.keywords Educación ambiental
dc.subject.keywords equipamientos de educación ambiental
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by (c) Escudero, Clotilde et al., 2013 Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by (c) Escudero, Clotilde et al., 2013

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics