Idees relacionades amb l'evolució biològica a l'alumnat de secundària. Estudi i proposta didàctica

Show simple item record

dc.contributor Estades Castanyer, Joan
dc.contributor.author Colom Vaquer, Maria del Carme
dc.date.accessioned 2016-02-08T11:53:56Z
dc.date.available 2016-02-08T11:53:56Z
dc.date.issued 2016-02-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1777
dc.description.abstract És freqüent que l’alumnat presenti idees preconcebudes sobre els temes que es tracten a classe. En el cas de les ciències, hi ha alguns temes on les idees alternatives són molt fortes i moltes vegades es mantenen tot i haver estudiat el tema. És el cas de l’evolució biològica, on múltiples estudis han demostrat que l’alumnat manté aquest tipus d’idea errònia i, per tant, el professor s’enfronta al repte de desmuntar uns esquemes molt arrelats perquè el coneixement científic s’assoleixi correctament. El present treball inclou un estudi d’aquestes idees alternatives a alumnes de 1r de batxiller i d’una classe de 4t d’ESO; a aquests últims se’ls passà un qüestionari abans i després d’estudiar el tema d’evolució. Amb els resultats obtinguts amb els qüestionaris i el recollit a la bibliografia s’ha desenvolupat una proposta didàctica, basada sobretot en l’exploració d’idees prèvies i que l’alumnat sigui conscient de les seves idees errònies per substituir-les per coneixement científic, així com treballar les teories científicament acceptades i proves de l’evolució, tractant de no reforçar els esquemes previs de l’alumnat. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Idees relacionades amb l'evolució biològica a l'alumnat de secundària. Estudi i proposta didàctica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.subject.keywords Idees alternatives ca
dc.subject.keywords Evolució ca
dc.subject.keywords Selecció natural ca
dc.subject.keywords Darwin ca
dc.subject.keywords Alternative ideas ca
dc.subject.keywords Evolution ca
dc.subject.keywords Natural selection ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record