Projecte Didàctic per al Palau de l'Almudaina. Tres itineraris per descobrir el Palau

Show simple item record

dc.contributor Pons Bosch, Jordi
dc.contributor.author García-Paredes Zuazaga, Marina
dc.date.accessioned 2016-02-08T13:17:35Z
dc.date.available 2016-02-08T13:17:35Z
dc.date.issued 2016-02-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1785
dc.description.abstract La present memòria de Treball de Final de Màster consisteix en la proposta d'un projecte didàctic per al Palau de l'Almudaina. El principal motiu de l'elecció d'aquest tema fou la inexistència d'un programa així en l'actualitat. Fins al dia d'avui, les visites escolars al palau es limiten a visites guiades de caràcter general adaptades a un llenguatge més senzill. D'altra banda, amb aquest projecte, que s'adequaria als continguts curriculars de cada cicle escolar, permetria la possibilitat d’explicar continguts propis de la Història, Història de l’Art i de la Geografia de manera transversal amb un mateix element patrimonial. A través de l'anàlisi d'altres programes que es desenvolupen a palaus arreu de l'Estat, s'ha pogut comprovar la viabilitat del projecte per una banda, però també la complexitat i profunditat amb què es poden treballar els palaus de cara als escolars. D'altra banda cal esmentar que aquest palau forma part de Patrimoni Nacional i és un dels atractius de la ciutat i de l'illa. Per tant seguint aquestes línies d'actuació hem creat un programa didàctic per Secundària per tal de conèixer el Palau de l'Almudaina a través d'un seguit d'activitats i visites didàctiques. D’aquesta manera l'objectiu final d'aquest treball és el de donar a conèixer el Palau de l’Almudaina per tal de valorar, conservar i estimar el nostre patrimoni, a través de l'educació. Finalment, aquest programa ofereix una darrera avantatja i és que gràcies a la seva ubicació veïnada de la Seu, i el seu vigent projecte de visites didàctiques que es duen a terme a la Catedral, completaria i milloraria l'oferta didàctica i cultural de la zona. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Projecte Didàctic per al Palau de l'Almudaina. Tres itineraris per descobrir el Palau ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.subject.keywords Visites didàctiques ca
dc.subject.keywords Palau Reial ca
dc.subject.keywords Patrimoni ca
dc.subject.keywords Aprenentatge significatiu ca
dc.subject.keywords Quaderns didàctics ca
dc.subject.keywords Guided tours ca
dc.subject.keywords Heritage ca
dc.subject.keywords Significant learning ca
dc.subject.keywords Didactic workbooks ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record