Tutoria entre iguals: De tots podem aprendre i a tots podem ensenyar

Show simple item record

dc.contributor Forteza Forteza, María Dolores
dc.contributor Asensión Rodríguez, María José
dc.contributor.author Roig Nicolau, Francisca
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2017-11-06T08:02:30Z
dc.date.available 2017-11-06T08:02:30Z
dc.date.issued 2017-11-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2929
dc.description.abstract [cat]L’escola ha d’oferir una educació la qual estimuli i desenvolupi tant com sigui possible les capacitats de tot l’alumnat, aprofitant els recursos que té a l’abast per assolir aquesta finalitat. La tutoria entre iguals suposa una metodologia de treball en la qual tot l’alumnat es pot veure beneficiat, utilitzant com a font d’aprenentatge la diversitat, i d’aquesta manera defensa d’aquesta manera la igualtat d’oportunitats per a tothom. Concepció i metodologia directament relacionada amb l’educació inclusiva, la qual possibilita als educands la plena participació de l’aprenentatge treballant de manera cooperativa, sense tenir en compte les característiques dels infants. ca
dc.description.abstract [eng]School has to offer an education that stimulates and develops the students’ capacities while using the resources that they have at hand in order to reach this purpose. Peer tutoring is a methodology of work that allows all students to be benefitted while using diversity as a learning source and defending the equality of opportunities for everybody. Conception and methodology directly related with inclusive education, which enables students a full participation in the learning process and working cooperatively without considering children’s characteristics. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Tutoria entre iguals: De tots podem aprendre i a tots podem ensenyar ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords tutoria entre iguals ca
dc.subject.keywords treball cooperatiu ca
dc.subject.keywords heterogeneïtat ca
dc.subject.keywords diversitat ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record