Allotjaments turístics en vivendes de lloguer

Show simple item record

dc.contributor Sastre Albertí, Francisco
dc.contributor.author Monserrat Munar, Laura
dc.date.accessioned 2017-11-14T12:09:16Z
dc.date.available 2017-11-14T12:09:16Z
dc.date.issued 2017-11-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3263
dc.description.abstract [cat] Les Balears és una de les principals destinacions turístiques nacionals e internacionals, per tant va evolucionant amb els canvis socials, econòmics, i tecnològics. Els canvis del model de turisme ha anat canviant recíprocament, és a dir, els turistes de cada cop demanden més vivendes per llogar durant les seves vacances, però això també és possible gràcies al gran augment d’oferta de cases, apartaments o finques que la gent local ofereix. Amb això vol dir, que no només ha canviat la mentalitat del turista, sinó també la dels nous propietaris d’aquestes vivendes. Un factor molt important que ha ajudat i ha fet possible aquests canvis, és el tecnològic, a través del qual propietaris i hostes es posen en contacte, la majoria de vegades a través d’un intermediari. A aquest punt es on apareix la nostra empresa objectiu, Airbnb, que és un pàgina web online on tothom té l’oportunitat d’oferir la seva vivenda per arrendar o bé trobar el tipus d’allotjament perfecte per a les teves properes vacances. Airbnb, entre altres webs similars, ha aconseguit que uns dels principals problemes a les illes, la estacionalitat es difumini un poc gràcies a la gran varietat d’oferta que fa possible gaudir de les illes durant tot l’any. I a més des de l’aparició de les vivendes turístiques vacacionals, l’oferta també s’ha descentralitzat degut a la distribució arreu de l’illa, que ha fet possible que a llocs on abans els turistes no hi arribaven, ara hi estan pernoctant i a més donen vida als pobles, com pot ser un exemple en els casos de pobles petits del pla de Mallorca on hi ha poca oferta hotelera o d’allotjament tradicional. ca
dc.description.abstract [eng] The Balearic Islands are one of the principals national and international tourist destinations, so it evolves with the changing social, economic, and technological. Changes in tourism model has been changing each other, that is, tourists increasingly demand more housing for rent during your vacation, but this is also possible thanks to the large increase in supply of houses, apartments or properties that offers local people. This means that not only changed the minds of tourists, also the new owners of these houses. A very important factor that has helped and made possible these changes is the technology, through which owners and guests come into contact, most often through an intermediary. At this point it appears on our company goal, Airbnb, a website online where everyone has the opportunity to offer your property for rent or find the perfect type of accommodation for your next holiday. Airbnb, among other similar websites, has made one of the main problems in the islands, seasonality, blurring a little, thanks to the variety of offer that makes it possible to enjoy the islands throughout the year. And since the advent of the tourist holiday homes, the offer also due to the decentralized distribution all over the island, which has made it possible to places where tourists before arriving there, now there are overnight and also make village life, such as an example in the case of small towns in the plain of Mallorca where there is little choice of hotels or traditional accomodation. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Turisme i hoteleria ca
dc.title Allotjaments turístics en vivendes de lloguer ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Airbnb ca
dc.subject.keywords vivenda vacacional ca
dc.subject.keywords arrendament ca
dc.subject.keywords oferta reglada ca
dc.subject.keywords economia col·laborativa ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record