Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària

Show simple item record

dc.contributor Ferrer Trovato, Laura
dc.contributor.author Mayol Lliteras, Antoni
dc.date.accessioned 2017-11-16T13:27:00Z
dc.date.available 2017-11-16T13:27:00Z
dc.date.issued 2017-11-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3414
dc.description.abstract [cat] En aquest TFG es desenvolupa una seqüència didàctica a l'àrea de Ciències Naturals, per al tercer curs de Primària, que es fonamenta en una metodologia basada en Tallers d'Experimentació. Els tallers es van dur a terme i es van avaluar en el col·legi CEIP Rei Jaume I, de Palma de Mallorca. La hipòtesi de partida és que l'ús dels tallers d'experimentació en Educació Primària fomenta l’ interès per les Ciències Naturals mitjançant una metodologia més lúdica i oberta, i aconseguint la seva integració com un projecte educatiu del centre. Es presenta de manera detallada l'execució dels experiments, el material necessari per realitzar-los i les mesures de seguretat requerides en cada cas. Finalment, es presenta una avaluació dels tallers basada en l'opinió dels docents i alumnes del centre, obtingudes a partir d'enquestes ca
dc.description.abstract [spa] En este TFG se desarrolla una secuencia didáctica en el área de Ciencias Naturales, para el tercer curso de Primaria, que se fundamenta en una metodología basada en Talleres de Experimentación. Los talleres se llevaron a cabo y se evaluaron en el colegio CEIP Rei Jaume I, de Palma de Mallorca. La hipótesis de partida es que el uso de los talleres de experimentación en Educación Primaria, fomentan el interés por las Ciencias Naturales, mediante una metodología más lúdica y abierta y, se pretende conseguir su integración como un proyecto educativo del centro. Se presenta de manera detallada la ejecución de los experimentos, el material necesario para realizarlos y las medidas de seguridad requeridas en cada caso. Finalmente, se presenta una evaluación de los talleres basada en la opinión de los docentes y alumnos del centro, obtenidas a partir de encuestas ca
dc.description.abstract [eng] This Dissertation develops a didactic sequence applied to Natural Sciences for the third degree of primary school, which is based on an experimentation workshop’s methodology. Workshops were carried out and evaluated in the CEIP Rei Jaume I school, in Palma de Mallorca. The hypothesis is that the use of experimentation workshops in primary education, encourage interest in natural sciences, through a more playful and open methodology, achieving its integration as an educational project of the Center. The execution protocols of experiments, the material needed and the security measures required in each case, are described in detailed. Finally, an evaluation of the workshops based on the opinion of teachers and students of the Center is presented. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords tallers d’experimentació ca
dc.subject.keywords Ciències Naturals ca
dc.subject.keywords educació primària ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record