La utilizació de les titelles com a recurs pel desenvolupament de l’anglès oral

Show simple item record

dc.contributor Cortés Pomacóndor, Susana María
dc.contributor.author Valdés Crespí, Mercè
dc.date.accessioned 2017-11-17T08:21:55Z
dc.date.available 2017-11-17T08:21:55Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3442
dc.description.abstract [cat] Aquest treball tracta sobre el desenvolupament d’un mitjà didàctic, les titelles, com a ens per a l’adquisició d’una competència oral en llengua anglesa dels infants dins l’etapa Primària. Passant d’una metodologia de caire tradicional basada en la memorització, a una més dinàmica i activa, el Communicative Approach. D’aquesta manera, els infants adopten un rol tenaç dins el seu aprenentatge, i el docent es transforma a un guia d’aquest. D’acord als objectius proposats, i mitjançant una posada en funcionament d’aquesta solució es pot demostrar els bons resultats generats ca
dc.description.abstract [eng] The project is a proposal about the development of a didactic mean, puppets, as an entity for a good and verbal proficiency in child’s English language. So that it happen, it will be through a methodology change. Instead of a traditional one to another one more active and dynamic, the Communicative Approach. Consequently, children achieve a progressive role in their learning and the teacher is just a guide. According to the marked objectives and thanks to the intervention, it’s a solution which has great results. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title La utilizació de les titelles com a recurs pel desenvolupament de l’anglès oral ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords llengua anglesa ca
dc.subject.keywords comunicació oral ca
dc.subject.keywords titelles ca
dc.subject.keywords Communicative Approach ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record