Treball per projectes a l’educació primària. La ràdio escolar

Show simple item record

dc.contributor Berbel Gómez, Noemy
dc.contributor.author Calderón Ramírez, Aina Isabel
dc.date.accessioned 2017-11-17T09:12:16Z
dc.date.available 2017-11-17T09:12:16Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3448
dc.description.abstract [cat] El treball per projectes a l'educació primària és una metodologia dirigida a treballar les dife-rents àrees de coneixements i competències del currículum d'una manera globalitzada i con-textualitzada a la realitat dels nostres alumnes. Aquesta metodologia rebutja l'educació tradi-cional i reivindica una educació oberta, flexible, activa, realista i centrada en els interessos dels propis alumnes. D'aquesta manera, amb el treball per projectes ens planteja’m implicar la didàctica de la mú-sica i la consecució de les competències musicals d'una forma interdisciplinària i significativa, evitant així, la parcel·lació dels coneixements. Per tal de situar la música com a nucli generador i inicial d'un projecte de treball, es proposa “La ràdio escolar”. Aquest projecte està pensat per dur a terme al CEIP Ponent d'Inca durant el proper curs acadèmic 2016-2017. El projecte fomenta la didàctica de la música com a punt de partida, i a partir d'aquí la possibilitat que s'estableixin relacions amb les altres àrees. La intenció de relacionar la música amb altres matèries ressalta les seves capacitats, possibilitats i la seva importància dins el món educatiu ca
dc.description.abstract [eng]The project-based learning in primary is a methodology aimed at different areas of the curric-ulum knowledge and skills in a global context and reality of our students. This method rejects traditional education and it vindicated an open, flexible, active, realistic education and fo-cused on the interests of the students. Thus, the project work poses involve the teaching of music and musical achievement of com-petencies in an interdisciplinary and meaningful method, thus avoiding, the fragmentation of knowledge. To locate the music as the core generator and initial project work is proposed "Radio school." This project is designed to carry out the CEIP Speaker Inca during the next academic year 2016-2017. The project encourages teaching music as a starting point, and from there the pos-sibility established relationships with other areas. The intention of relating music with other subjects enhances their capabilities, potential and importance in the world of education. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Treball per projectes a l’educació primària. La ràdio escolar ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords treball per projectes ca
dc.subject.keywords didàctica de la música ca
dc.subject.keywords treball interdisciplinari ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record