El sexisme en els llibres de text

Show simple item record

dc.contributor Albero Santacreu, Daniel José
dc.contributor.author Bonet Gibert, Bernat
dc.date.accessioned 2017-11-17T09:31:01Z
dc.date.available 2017-11-17T09:31:01Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3453
dc.description.abstract [cat] En aquest treball s'ha fet un estudi teòric sobre tots aquells aspectes relacionats amb el sexisme i com afecta aquest a l'educació. Aquest treball es centra en la importància de la temàtica del gènere i en la concepció dels llibres de text com un element rellevant en la transmissió dels continguts a les aules i, per tant, com a transmissió de valors. A partir de l'estudi teòric, s'ha treballat amb els diferents llibres de text de l'àrea de ciències socials, utilitzats en l'actualitat en els centres educatius de les Illes Balears, així s'ha dut a terme un anàlisi detallat dels llibres emprats a cada curs d'educació primària per tal de detectar i identificar els diferents estereotips i rols de gènere que es transmeten a partir dels llibres emprats. A més, s'ha desenvolupat una proposta per facilitar als professionals de l'educació la tasca d'identificació i control dels continguts sexistes que es troben als llibres de text, així com diferents dinàmiques alternatives a la utilització dels llibres a l'aula, per tal d'afavorir un nou model educatiu basat en la coeducació ca
dc.description.abstract [eng] This project contains a theoretical study of many aspects related with sexism and how it affects education. This paper focuses on the importance of the topic of gender and on the design of textbooks as a relevant element in the transmission of contents in the classroom and, therefore, in the transmission of values. Based on the theoretical study, the different textbooks of the area of social sciences, used today in schools of the Balearic Islands, have been analyzed and a detailed analysis of the books used to each course of primary education has been carried out in order to detect and identify the different stereotypes and roles of gender that are transmitted by these books. Furthermore, a proposal has been developed to provide professionals of education the task of identification and control of sexist content found in textbooks and different dynamic alternatives to the use of books in the classroom, in order to promote a new educational model based on coeducation ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title El sexisme en els llibres de text ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords sexisme ca
dc.subject.keywords androcentrisme ca
dc.subject.keywords llibres de text ca
dc.subject.keywords estereotips de gènere ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record