Estudi de la geografia de la percepció a l'aula del centre Bartomeu Ordines de Consell

Show simple item record

dc.contributor Binimelis Sebastián, Jaume
dc.contributor.author Ramis Caldentey, Bàrbara Maria
dc.date.accessioned 2017-11-17T10:04:19Z
dc.date.available 2017-11-17T10:04:19Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3460
dc.description.abstract [cat] El pròposit d'aquest Treball de Final de Grau consisteix en fer una comprovació sobre els coneixements geogràfics que tenen assolits els alumnes de sisè de primària de l'escola Bartomeu Ordines de Consell. Per dur-ho a terme, he fet un estudi, en el qual, els alumnes havien d'elaborar un mapa de les Illes Balears i un del territori espanyol, on havien d'indicar tots els coneixements que tenien d'aquests. La finalitat d'aquest estudi és comprovar si a través de la metodologia utilitzada pel centre els alumnes adquereixen de manera adequada els coneixements geogràfics. ca
dc.description.abstract [eng] The purpose of this Final Degree is to make a check on the geographic knowledge of students who have reached the sixth grade school Bartomeu Ordines de Consell. To carry it out , I did a study in which students had to draw a map of the Balearic Islands and the Spanish territory , which should indicate all had knowledge there of. The purpose of this study is to see if through the methodology used by the students center purchase adequately geographic knowledge . ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Estudi de la geografia de la percepció a l'aula del centre Bartomeu Ordines de Consell ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Geografia de la percepció ca
dc.subject.keywords mapes ca
dc.subject.keywords elements estructurants ca
dc.subject.keywords Illes Balears ca
dc.subject.keywords Espanya ca
dc.subject.keywords gènere ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record