La presència del Projecte Filosofia 3/18 a Balears entre 1987 i 2016

Show simple item record

dc.contributor Motilla Salas, Xavier
dc.contributor.author Prats Suau, Martí
dc.date.accessioned 2017-11-17T10:12:47Z
dc.date.available 2017-11-17T10:12:47Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3463
dc.description.abstract [cat] Aquest treball recull dades a partir de diferents fonts documentals, escrites i orals, per tal de reconstruir el procés històric de l’empremta del Projecte Filosofia 3/18 a les Illes Balears. Es centra sobretot en Mallorca, i amplia la informació coneguda fins a 1997 i en desenvolupa de nova a partir d’aquest any. Es pren com a font principal el Butlletí de Filosofia 3/18, publicat des de 1989 fins l’actualitat pel Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia (Catalunya). Després d’un relat descriptiu i ordenat de les dades significatives, es fa una interpretació general i s’assenyalen els trets més importants de la situació a Balears, que són entre d’altres una presència inestable del projecte, influïda per la desaparició de la majoria de les primeres persones implicades inicialment i manca d’iniciativa o capacitat per a assumir un relleu, dependència econòmica amb l’administració, suport econòmic irregular, dependència amb Catalunya, gran capacitat d’influència en el projecte a partir de propostes i experiències pioneres, i desaparició dels Seminaris Permanents, elements importants per a mantenir una presència del projecte de manera manifesta. ca
dc.description.abstract [eng] This work collects data from several documentary sources, written and oral ones, in order to reconstruct the historical process of the treading of Project Philosophy 3/18 in the Balearic Islands. It is centered mainly in Mallorca, and it expands the known information until 1997 and develops new one from this year. It takes the Butlletí de Filosofia 3/18, published since 1989 until nowadays by Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia, or Group of Innovation and Research for the Education of the Philosophy (Catalonia), as a main source. After a descriptive and ordered relation of the significant data, it offers a general interpretation and points out the Balearic Islands’ most important traits related to this situation, which are, among others, instability of the project, influenced by the disappearance of the most of the first people initially involved in it, subsequent lack of initiative or capacity to assume a relief, economic dependency with the administration, irregular economic support, dependency with Catalonia, big capacity of influence in the project from proposals and pioneering experiences, and disappearance of the Permanent Seminars, which were important in order to keep an evident presence of the project ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title La presència del Projecte Filosofia 3/18 a Balears entre 1987 i 2016 ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Filosofia 3/18 ca
dc.subject.keywords Història de l’Educació ca
dc.subject.keywords Illes Balears ca
dc.subject.keywords Didàctica de la Filosofia ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record